Ансамбълът камина-пещ като основен елемент в пространството

Камината - барбекю, както и домашната пещ, се завърнаха в много от съвременните планови схеми на индивидуалните жилищни сгради, планински хотели, хижи, атракционни заведения за хранене и много други.
08.07.2010
доц. д-р арх. Калин Тихолов
118
барбекю, камина, пещ, огнище
Ансамбълът камина-пещ като основен елемент в пространството
Източник: доц. д-р арх. Калин Тихолов

Камината-барбекю, както и домашната пещ, се завърнаха в много от съвременните планови схеми на индивидуалните жилищни сгради, планински хотели, хижи, атракционни заведения за хранене и много други. Те еднакво добре се включват в интериорни и екстериорни композиции.

Конструкцията, както и оразмеряването на камината-барбекю, по нищо не се различават от тези, използвани за традиционните камини.

Разположението й може да бъде по-различно. Често пъти тя се проектира в кухнята; в лятната кухня с място за хранене (барбекю); на терасата към столовата или към дневната; като самостоятелен екстериорен елемент или в комбинация с декоративна чешма, кладенец или други екстериорни елементи.
За да удовлетвори правилно основната функция (приготвяне на храна), височината на огнището нараства в границите от 70 до 90 сm. Това се налага за осигуряване на удобството при обслужването на камината-барбекю, както се оразмеряват и работните плотове (предназначени за права работа) с височина от 85 сm. Освен повдигането на огнището във височина, необходимо е проектиране и изпълнение на странични плотове, както и леко разширение напред дотолкова, че то да не пречи на обслужването. При печенето на продукти в огнището много често тягата на комина се нарушава. Така се създават условия за връщане на пушек в помещението. Това не е опасно, ако камината е ситуирана на открита тераса или някъде в екстериора. За да се предпазим от тази неприятност, трябва в конструкцията на отвора да бъде предвидена възможност за неговото притваряне. Най-добре е тази корекция на отвора да се осъществява в горната му част (към щурца). Друг начин за преодоляване на временното опушване е да се засили подаването на външен въздух под огнището, ако това е възможно.

Тъй като комините на този тип камини по-лесно се замърсяват и запушват от отлагане на увлечените от пушека мазнини по стените му, правилно е малко преоразмеряване на сечението на комина с около 10-20%.

При комбинация с пещ са възможни няколко типа решения:
А - Тялото на пещта е непосредствено зад огнището. Тази комбинация е по-удобна за експлоатация и е по-разпространена.
Камина с пещ във вилна сграда - в.з.”Зора”- Слънчев бряг (фиг.1)
Тя е проектирана и изградена по класическите правила и пропорции, описани в горните части. Обемът на пещта е двукамерен с елиптичен купол, оразмерен за нуждите на едно домакинство. Той е изнесен на фасадата, извън обема на помещението. Камината е повдигната на височина 85 cm от пода и се намира в ъгъла на пространството на барбекюто. За изграждането й са използвани естествени материали: дялан камък, тухла, дърво и варова мазилка.

Б - Тялото на пещта е отляво или отдясно на огнището. Това конструктивно решение се прилага тогава, когато не е възможно сравнително едрият обем на пещта да бъде зад огнището.
Ансамбъл камина-пещ-чеверме, ситуиран в двора на хотел „Тане” в Банско, непосредствено до барбекюто. (фиг. 2)

Използвани са следните принципи:
-    пещта е двукамерна с елиптичен купол и е разположена встрани от огнището на камината;
-    размерите на огнището и обемът на пещта са по-големи от тези на вътрешната камина с пещ, съобразени с необходимия капацитет;
-    плотът на камината е повдигнат на височина 90 сm.
За оформяне лицето на ансамбъла е използвана бяла пръскана мазилка в комбинация с плътни единични тухли. Той е прилепен към каменната ограда, изградена от валуни и пресечена с масивни чамови сантрачи.
Тези комбинации (А и Б) дават възможност жарта, получена при опалването на пещта, да се изтегли в огнището на камината и да не се евакуира, както обикновено се процедира. В двата случая затварянето (уплътняването) на обема й се осъществява само с вратичка и са с един общ комин.

В - Пещта е самостоятелна, свързва се с огнището на камината с общ работен плот, при този случай комините са два.
Камина и пещ във вилна сграда - Банкя  (фиг.3)

Пещта и камината за приготвяне на храна са изградени една до друга като отделни обеми, свързани в единна архитектурна композиция. Те са повдигнати на 85 сm от пода и ползват два отделни комина. Обемът на пещта е двукамерен с елиптичен купол, оразмерен за нуждите на по- голямо домакинство. За изграждане на архитектурния образ са използвани: облицовка от цепен пясъчник, елементи от масивна дървесина и бяла мазилка.

Г-  Камината с допълнителна функция – приготвяне на храна
Камина в павилион към лятна градина на покрива на жилищна сграда в  София  (фиг. 4)

Въпреки ниското си огнище, камината е оразмерена да поеме допълнителната функция - приготвяне на храна. Ситуирана е между групата за хранене и бара с кухненски бокс и е двустранно отворена. Изчистените й форми съответстват на цялостния проектантски замисъл за оформяне на интериорното пространството.

Ансамбълът камина-пещ (барбекю) се ситуира по няколко начина:
1. Свързано с основното застрояване (фиг. 1, фиг. 3 и фиг. 4)
2. Прилепено към елемент от
    околното пространство (ограда)
    (фиг. 2)
3. Свободностоящ в екстериорното пространство, със или без покривна конструкция (фиг. 5)

Автор: доц. д-р арх. Калин Тихолов
Закони Нормативна база Коментари