Алтернативни източници на енергия за дома

Посредством иновационни технологии в последните години захранването на дома със „зелена” енергия от „чисти” източници се превръща в реална възможност.
15.07.2013
инж. Полина Петкова
468
отопление, технологии, слънчева енергия, зелена енергия, вентилажия
Вятърна и слънчева енергия за дома.
Източник: http://windturbineshome.net/

Посредством иновационни технологии в последните години захранването на дома със „зелена” енергия от „чисти” източници се превръща в реална възможност.
Възобновяемата енергия се произвежда от неизчерпаеми ресурси като слънцето и вятъра. Използването на тези източници причинява по-малко замърсяване на околната среда, в сравнение с изкопаемите горива като нефт, въглища, природен газ и ядрени такива. Възобновяемата енергия е устойчива, следователно тя може да подсигури нуждите на хората сега и за в бъдеще, без да нанася значителни щети върху природата и човешкото здраве. Оползотворена правилно, води до намаляване на разходите за електричество.


Освен за производство на енергия, възобновяемите източници могат да се употребяват и за други цели. Слънчевите лъчи могат да бъдат използвани за затопляне на дома. Отоплението и вентилацията представляват най-скъпо струващите системи в къщата. Обикновено около 50% от сметките на едно домакинство са за задоволяването на тези нужди. Освен това тези системи представляват основен източник на въглеродни емисии в атмосферата и имат значителен принос за глобалното затопляне на климата. Те са отговорни също за голямо количество от изхвърляните в атмосферата серен диоксид и азотен оксид, представляващи основни съставки на киселинните дъждове. Използването на слънчева и геотермална енергия за целите на отопление и климатизация може да доведе до драстично намаляване на разходите за дома и същевременно да допринесе за опазването на околната среда. Слънцето представлява най-чистият източник на топлина и светлина. Всеки използва слънчевата енергия до някаква степен – само дърпането на завесите през деня и изключването на електрическото осветление е един от начините за усвояването и. Понастоящем технологиите могат да допринесат за по-пълното използване на енергията от слънцето в къщата и същевременно да спомогнат създаването на една по-комфортна обстановка. Иронично, но един от най-важните аспекти при използване на слънчевата радиация изисква недопускането на твърде много такава в дома по време на летните месеци. Това важи с особена сила за прозорците с южно изложение. Те позволяват навлизането на слънчева енергия в помещенията дори когато слънцето е ниско над хоризонта на зимното небе. Коректно използвани навеси над тези прозорци са достатъчно средство за избягване на прекомерното затопляне на помещенията през горещите летни дни. Недопускането на големи количества слънчева енергия през топлите месеци е възможно и посредством използване на подходящи щори или козирки над прозорците, а също така и чрез засаждането на храсти и дървета, които осигуряват засенчване и прохлада през лятото, когато са раззеленени и пропускат слънчевите лъчи през зимата, когато листата им са окапали. С цел по-пълно използване на слънчевата радиация, е необходимо е да се направи правилен избор на прозорци – трябва да се изберат такива, при които използването и е максимално и същевременно загубата на топлина е минимална. Друг аспект на слънцето е излъчваната от него светлина – тя може да допълни изкуственото осветление или изобщо да елиминира нуждата от него, като създаде по-ведра и приветлива обстановка. 


Пропускането и в дома, представлява минимална част от възможностите за нейното оползотворяване. За да се постигне максимална употреба на тази енергия, е възможно съхранението и с цел последващо използване. Тъй като през нощта е по-студено топлината може да се съхрани посредством подходящи материали, които се нагряват през деня и съответно излъчват акумулираната топлина през нощта. Такива материали са стъкло, камък, тухли, вода. 


Освен за отопление, естествените източници могат да се използват и за охлаждане. Естествените ветрови течения предлагат безплатно охлаждане на дома през пролетния, есенния и летния сезон. За целта е необходимо да се отворят прозорците, които са разположени по посоката на движение на въздушните маси, както и тези, намиращи се противоположно на тях. По този начин ветровите течения преминават през дома и осигуряват нужната вентилация. 


Друг вариант за използване на възобновяемите енергийни ресурси, е използването на принципа на „термо кулата“. В този случай се използва физическия закон, че топлият въздух се издига към върха на дадено високо пространство, изместен от нов по-студен въздух в долната част на това пространство. При една къща на два етажа, за да се получи този ефект е необходимо да се отворят прозорците на първия етаж и един прозорец, разположен на по-високо ниво – например на върха на стълбищното пространство.


За охлаждане на дома може да се използва и принципа на термомасата. Всеки знае, че циментовите настилки, намиращи се под сянка остават приятно хладни дори през горещите летни дни. Подове, покрити с фаянсови плочки, цимент, камък или почва могат да допринесат значително за прохладата в дома дори и през лятото. Използването на тези покрития може да намали или дори да елиминира нуждата от климатизация през топлия сезон. 


Станалите модерни в последните години сушилни за дрехи ненужно увеличават разходите за електрическа енергия през лятото. Използването на слънцето и вятъра за тази цел има много положителни страни, освен енергоспестяването, а именно – слънчевите лъчи подпомагат избелването и дезинфекцията на изпраните дрехи и по този начин елиминират нуждата от използване на агресивни почистващи препарати.


Друго приложение на слънчевата енергия може да бъде използването и за загряване на вода. Последната лесно абсорбира топлината на слънцето. Една пасивна система за затопляне на вода използва колектор за загряване на течността, който обикновено е разположен на покрива на къщата. След това естественото движение на затоплената вода, процес наречен конвекция, я транспортира до хидрофорната инсталация на дома. Една такава система може да осигури 50% или повече от нуждите на домакинството от топла вода. 


Също така е възможно използването на възобновяеми източници за приготвяне на храна. Слънчевите печки работят като концентрират лъчите, генериращи топлинна енергия посредством един или два стъклени слоя, покриващи храната, която е поставена в изолирана кутия. Друг вариант е използването на оцветен в черно съд за готвене, покрит със стъклен капак.


Освен всички останали приложения, споменати до тук, е възможно и използването на слънчевата радиация за генериране на електрическа енергия. Това става посредством фотоволтаични системи. Тези системи преобразуват най – изобилстващия енергиен източник, а именно слънчевата светлина в електричество. Този вид енергийни източници е особено приложим на места, където не е възможно прекарване на електрическа мрежа.


Мощността на вятъра и потенциалната му енергия също е огромна. Тя може да се види в ураганните бури и торнада, при които се изкореняват дървета и се разрушават огромни постройки. Използването на енергията му е възможно посредством вятърни турбини, като особено подходящи за това места са ветровитите планински и равнинни райони.


Хидроенергията или енергията на водата се използва още от древността за смилане на брашно в мелниците. Понастоящем представлява един от най-евтините начини за производство на енергия. Хидроенергията не замърсява въздуха, но изграждането на язовири може да наруши водното равновесие и да намали качеството на водата.


Енергията на околната среда може да се използва както за работа, така и за игра. Повечето детски играчки изискват захранване от батерии. В последно време, обаче се изработват състезателни колички и лодки със слънчево захранване или ръчно задвижване. Освен това е възможно и използването на батерии за многократна употреба, зареждащи се посредством слънчево зарядно устройство. Използването на ръчни косачки за трева, тримери и гребла, фенери и лампи, захранвани от слънцето, слънчеви душове и пречистватели също представляват отлично средство за енергоспестяване.


Източниците на възобновяема енергия са неизчерпаеми и потенциалът им е огромен. Усилията на човечеството да използва тази енергия са големи и се увенчават с все повече успехи. По този начин се откриват нови хоризонти за развитие на техниката и технологичните процеси, като същевременно се щади околната среда и човешкото здраве.

Автор: инж. Полина Петкова
Закони Нормативна база Коментари