акценти в градината

В зависимост от стила на дворното оформление и изложението на терена се подбира най–подходящата растителност.

Акценти в малката градина

14.04.2013
анд.арх. Анита Янева
253

В малката градина може да се постигне голямо въздействие с обикновена цветна схема.

Закони Нормативна база Коментари