Адаптивните фасади – ключ към устойчивото развитие.

От векове човекът се стреми да създава и да развива жилищната среда, която обитава. Основните функции на жилището в този процес не са се променили съществено.
17.02.2012
АлуКьонигЩал
9
lАлуКьонигЩал, Адаптивните фасади, жилища, фасадни решения
Адаптивните фасади – ключ към устойчивото развитие
Източник: АлуКьонигЩал

То трябва да създава комфорт на обитаване: температурен комфорт от една страна, но също и да задоволява нуждата от естествена вентилация и светлина в помещенията.
Изискванията към сградите са променливи в зависимост от сезоните, атмосферните условия и разбира се климатичните особености в различните региони по света. Следователно не може да считаме, че има универсален подход в проектирането на сгради, които освен това може да се различават по предназначението си.
От къде идва енергията?
Почти всичката енергия, която ползваме в нашето съвремие, по един или друг начин се свежда до слънчева: Невъзобновяемите източници (нефт, въглища, газ) са слънчева енергия, акумулирана в продължение на милиони години. Възобновяемите (биогорива, вятърна, соларна) са пряка слънчева енергия, която изразходваме в кратък интервал между нейното генериране и консумация.
Какви са възможните решения?
Фирма АлуКьонигЩал предлага на своите парньори и клиенти иновативни решения за реализация на адаптивни фасадни решения във всички вече описани направления. За тази цел разделихме продуктите в три основни групи:
Група Е – Минимизиране на енергийните загуби, прозорци, врати и фасади с повишена топлоизолация
Група Е2 – Надграждане с продукти за спестяване и печелене на енергия, соларни системи, слънцезащитни устройства, вентилационни системи
Група Е3 – Надграждане с продукти за спестяване и печелене на енергия, включване в мрежа за оптимално разпределение на енергията (автоматизация чрез датчици задвижва функционалните елементи във фасадата)
 
Какво ще се случва със старите сгради?
В бъдеще ще се налагат продукти и решения, които дават възможност за рационално, бързо и изгодно обновяване на съществуващи фасадни площи, което да дава възможност да обитаваме домовете си и в идните времена. Решаваща е волята - от клиент, през проектант до краен изпълнител - да следваме общата цел:
Да живеем в жилища, които служат на хората, а не обратното!

Автор: АлуКьонигЩал
Закони Нормативна база Коментари