Търси

Как с минимални разходи да се преборим с конденза и мухъла

През зимния период в голяма част от жилищата по стенните и таванни повърхности се констатира поява на конденз, а впоследствие и на мухъл.

Въпреки солидната топлоизолация, в ъглите се появява мухъл.

Въпреки солидната топлоизолация, в ъглите се появява мухъл. Автор / Източник: доц. д-р арх. Валери Иванов

Ефект при обработка с термокерамично покритие.

Ефект при обработка с термокерамично покритие. Автор / Източник: доц. д-р арх. Валери Иванов

PREV NEXT

През зимния период в голяма част от жилищата по стенните и таванни повърхности се констатира поява на конденз, а впоследствие и на мухъл. Явлението е не само естетически неприятно, но и вредно за здравето на обитателите. Най-често срещаният опит за решение на този проблем е използуването на препарати, биологически унищожаващи мухъла (от типа на SAVO). За съжаление, обработката на засегнатите повърхности по този начин има краткотраен ефект. Тези препарати премахват само последствията от възникналия конденз, но не и предпоставките, водещи до неговата поява. Трайното решение на този изключително неприятен проблем изисква подобряване на топлотехническите качества на повърхностите, предразположени към поява на конденз и мухъл.

Традиционният съвет на специалистите е – чрез изпълнение на  външна изолация. От теоретична гледна точка съветът е правилен, но в теорията е заложен стационарен режим на отопление, т.е. подържане на постоянна температура в помещенията през целия зимен период. Практиката обаче показва, че в преобладаващата част от жилищата у нас отоплението работи в режим “включване-изключване”, в резултат на което въздухът в помещенията бързо се затопля, докато стенните повърхности остават студени. А кондензът се появява незабавно върху всяка студена повърхност, а след него следва и мухълът. Теоретически правилно монтираната отвън топлоизолация е безпомощна - до нея температурните колебания така и не достигат, заглъхвайки в масивната, инертна в топлотехническо отношение, стенна конструкция. 

Изпълнението на топлоизолация отвътре по принцип не е добро решение. И едва ли един сериозен специалист би я препоръчал. Тя отваря повече проблеми, отколкото решава. Освен че се намаляват размерите на помещението, констатира се влошаване на  влажностния режим както на стенната конструкция, така и на обитаемата среда като цяло. Поради това условията за появата на конденз и мухъл остават.

Съвременната практика показва, че най-достъпното локално решение на проблема е нанасянето върху проблемните части на термокерамични покрития от типа на ТЕРМОШИЛД.

Макар, че тези покрития успешно се реализират  на българския пазар вече пет години, все още потребителите задават въпроса: Какво точно са те – боя или топлоизолация? 

Термокерамичните покрития по своята консистенция, опаковка, технология на полагане и декоративни качества са аналогични на висококачествените акрилни бои. В същото време над 60 % от съдържанието на тези “бои” са керамични вакуумни микрокапсули, които изпълняват отговорна функция в посока подобряване на топлоизолационните характеристики на обработените повърхности.

Тези капсули се загряват мигновено от топлината на прилежащия въздух в помещението, а съдържащият се вакуум в тях възпрепятствува топлопредаването към стенната или таванна конструкция. По този начин термокерамичните покрития изпълняват и изолационни функции. Крайният резултат от полагането им е декоративно оформена и топла повърхност, недопускаща образуване на конденз и мухъл в помещенията. Топлотехническият ефект най-добре се регистрира чрез термография, но дори и при обикновен допир с ръка достатъчно убедително се усеща температурната разлика в сравнение с традиционния латекс .

Типичен случай от практиката - остъклен с PVC дограма балкон, присъединен към пространството на кухнята. Въпреки солидната топлоизолация от пенополистирол на тавана, в ъглите се появява мухъл. В случая е приложено най-разпространеното у нас термокерамично покритие ТЕРМОШИЛД. След неговото нанасяне върху засегнатата повърхност, през целия последващ студен период конденз и мухъл не се наблюдават.

В случая ТЕРМОШИЛД е нанесен удачно и върху пластмасовия профил. По този начин ъгловото съединение между профилите по вертикала, преди засегнато от мухъл,  е получило надеждна защита.

Цените на термокерамичните покрития са оптимални за техните характеристики. В ценово отношение те стоят по-високо от акрилните декоративни покрития, но значително по-ниско от изолационните материали. Като предимство на този тип продукти следва да се отчита, че те практически не изискват специални умения за полагане. При тяхното използуване изолацията на стените и декоративното им оформление са обединени в един процес.

Термокерамичните покрития качествено, трайно и лесно решават проблема с конденза и мухъла. Те съществено подобряват топлинния комфорт в помещенията. Този ефект се изявява най-осезаемо, когато са обработят всички стенни повърхности и тавана. Помещенията се загряват по-бързо, стенните повърхности са топли и от тях не вее хлад (стените не “теглят”).

И още нещо, съвсем не маловажно – намаляват се разходите за отопление.
Така че, когато така или иначе предстои боядисване на жилището, твърде изгодно е едновременно с декоративното му оформление да подобрите и топлотехническите му характеристики. Инвестицията е малко по-голяма, но пък си струва – доста години нов ремонт няма да се наложи, а постигнатия здравословен микроклимат просто няма цена!

Автор: доц. д-р арх. Валери Иванов

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори