Търси

Терапор®- Ефективни топлоизолационни решения за пасивни къщи

Основната част от енергоспестяването при пасивните къщи се постига посредством намаляване на загубите на топлина от топлопреминаване и от вентилация.

ТЕРАПОР® ULTRA - PASSIVE HOUSE- Mодерна външна топлоизолационна система

ТЕРАПОР® ULTRA - PASSIVE HOUSE- Mодерна външна топлоизолационна система Автор / Източник: Марисан и Колев ООД

ТЕРАПОР® ULTRA - Златен Медал от международният пловдивски панаир 2008 г

ТЕРАПОР® ULTRA - Златен Медал от международният пловдивски панаир 2008 г Автор / Източник: Марисан и Колев ООД

ТЕРАПОР® ULTRA – PASSIVE HOUSE е оптимизирана за нискоенергийни и пасивни сгради.

ТЕРАПОР® ULTRA – PASSIVE HOUSE е оптимизирана за нискоенергийни и пасивни сгради. Автор / Източник: Марисан и Колев ООД

Системата за тониранe предлага много варианти за индивидуално оформяне на финишното покритие на ТИС

Системата за тониранe предлага много варианти за индивидуално оформяне на финишното покритие на ТИС Автор / Източник: Марисан и Колев ООД

TERMOFLEX SYSTEMS- Интегрирани системи за топлоизолация

TERMOFLEX SYSTEMS- Интегрирани системи за топлоизолация Автор / Източник: Марисан и Колев ООД

PREV NEXT
TERAPOR ULTRA - PASSIVE HOUSE Типичната пасивна къща притежава посочените в графиката конструктивни белези.

Изисквания
Според Passivhausinstituts Darmstadt има 5 критерии, които трябва да бъдат изпълнени за да може една къща да бъде сертифицирана като пасивна:

 • Максимално годишното потребление на енергия за отопление от 15kWh/m2 (енергийното съдържание на 1,5 л нафта) 
 • Максимално годишно топлинно натоварване от 10 W/m2. Пасивната къща трябва също и през най-студените зимни дни да се отоплява посредством подаваният пресен въздух (с максимална температура 52°C)
 • Максимално годишно потребление на енергия за отопление, гореща вода и електричество от 120kWh/m2
 • Комфорт през летния сезон: дни с температура >25°C по-малко 10% 
 • Отлична въздухоплътност (резултат от Blower-Door Test < 0,6/h)

 

Къщите, покрили тези критерии ги наричат „пасивни“ защото задоволяват преобладаващата част от нуждите си от топлинна енергия от пасивни източници (слънчева енергия, отделена топлина от обитатели и уреди). Крайният резултат трябва да е позитивно възприятие на помещенията и климата в тях съпроводено с нисък разход на енергия. Пасивната къща не е резултат от ново строителство, а един строителен стандарт, който поставя определени изисквания към  архитектурата, техниката и екологията и не се ограничава с точно определен тип сгради. Изискванията на този стандарт могат да бъдат изпълнени и посредством саниране на сградата. 

Принцип на функциониране
Типичната пасивна къща притежава посочените в графиката конструктивни белези. Отклонения са допустими и възможни на всяко от посочените места, до толкова колкото посоченият принцип на функциониране не е нарушен. 

В пасивната къща, посредством особената топлоизолация на стените, прозорците и покрива се постига много над средната рекооперация на топлинната енергия излъчена от обитателите и домакинските уреди. Монтираната интелигентна вентилационна система също предотвратява топлинните загуби и регулира подаването на пресен въздух, като му отдава топлинната енергия на отработеният въздух преди да го изхвърли. Подаваният в сградата свеж въздух, обичайно  се затопля първоначално в земен топлообменник. Много важна част от пасивната къща е и нейната  екстремно добра въздухоплътност, както и формата на сградата. Само в екстремно студени дни се допуска част от необходимата енергия за отопление да се набавя от стандартни отоплителни системи (централно и газово парно, нафтови печки, печки на дърва, соларни системи за отопление и др.)

Топлоизолация
Основната част от енергоспестяването при пасивните къщи се постига посредством намаляване на загубите на топлина от топлопреминаване (през ограждащите елементи) и от вентилация. Това се постига посредством много добра топлоизолация на всички околни повърхности (покрив, стени на маза, фундамент, прозорци), една до голяма степен плътна обвивка на къщата и контролирано проветряване на помещенията с рекооперация на топлинната енергия съдържаща се в изхвърляният въздух. Топлинни мостове и неуплътнени връзки не се допускат. 

Прозорците при средноевропейските пасивни къщи са обичайно с троен стъклопакет, имат селективни слоеве от всяка страна, граничеща с пространството между стъклата, които са запълнени с аргон (рядко криптон). Въпреки, че прозорците от този вид имат по-лоши топлоизолационни качества от добре изолираните стени, ако са разположени в незасечената южна част на сградата – те неутрализират своите по-лоши качества посредством преминаващата през тях соларна енергия и постигат позитивен енергиен баланс през зимата. 

Вентилация
Обвивките на сградите, особено на новопостроените, в днешно време са много вхздухоплътни. В следствие на това при затворени прозорци не се извършва естествен въздухообмен. По тази причина в днешно време масово (също и в непасивни сгради) се монтират вентилационни съоръжения, които да изхвърлят отработеният въздух и водни пари и да гарантират приятен климат в помещенията. 

За да ограничат загубите на топлинна енергия, пасивните къщи се нуждаят от контролирана вентилация на помещенията придружена с топлообмен. На всеки 1 до 4 часа, всичкият въздух в сградата се подменя. При, необходимите за това, минимални въздушни потоци не се възприемат движения на въздуха, течения или шумове. Пресният, филтриран и предварително затоплен въздух се подава в спалните и дневни помещения, като от там посредством отвори (обикновено над или във вратите) се прехвърля в коридорите, кухните, баните и тоалетните. От там той се изсмуква обратно и се отвежда посредством канали към топлообменника (където предава от 80% до 95% от топлоенергията си на подаваният свежият въздух, без да се смесва с него), след което се изхвърля навън. 

Отопление
Голяма част от нуждите на топлинна енергия в пасивната къща се задоволява от вътрешността (от излъчваната от хора и уреди топлина) и от соларна енергия (преминаваща през прозорците). Останалата част може да бъде задоволена по произволен начин (газово парно, централно парно, топлинна помпа, термично соларно съоръжение, парно на пелети, на нафта и др.). Важно е да се спази ограничението от максимално 15kWh за 1m2 отоплена жилищна площ за 1 година. При по-голяма гъстота на обитаване (по-малко жилищна площ на обитател) това отопление се извършва посредством допълнително загряване на подаваният пресен въздух от конвенционален отоплителен уред. При по-големите пасивни къщи, допълнителното отопление, подобно на обикновените сгради, се извършва посредством статични отоплителни уреди, но с по-малки размери. 

Комфорт на климата: постоянна вътрешна температура
Най-важната и особена черта на една пасивна къща е постоянната вътрешна температура. Това важи за отделните помещения разгледано както през цялата година, така и за един ден. Вътрешната температура в пасивната къща се променя много бавно – при изключено отопление тя пада с по-малко от 5°С на ден (през зимата, когато няма слънцегреене). Всички стени и подове имат еднаква температура, като това важи и за стените на мазата, ако е включена в термичната обвивка на сградата. Студени стени и подове не съществуват, което изключва образуването на мухъл. През лятото топлоизолацията и наличието на земен топлообменник, гарантират, че къщата ще остане приятно прохладна без да е нужна климатична инсталация. 

Константната вътрешна температура обаче, не се възприема от всички хора като комфортна. Много често се желае самостоятелно регулиране на температурата (например по-хладно в спалнята или по-топло в банята). В пасивната къща това се постига много трудно и е свързано с допълнителни разходи (например отделно подово отопление).

Комфорт на климата: качество на въздуха 
Контролираната вентилация на пасивната къща осигурява едно по-добро качество на въздуха в сградата от това на външният въздух (посредством филтри). Бързо загряване на въздуха в пасивните къщи не е възможно поради бавната (от съображения за комфорт) обмяна на въздуха (0,4/ч – 1,0/ч). Допълнителна вентилация и проветряване са винаги възможни но като цяло неналожителни. 

Строителни разходи
Практиката показва, че една новопостроена пасивна сграда е около 5% до 15% по-скъпа от същата, построена по конвенционален начин. При саниране на стари сгради, допълнителните разходи за да станат те пасивни са от порядъка на 12% до 18%. Спестяването на енергия за отопление в пасивните сгради е около 75% в сравнение с тази в една конвенционално построена по актуалните строителни норми сграда. 

Увеличени разходи
Увеличаването на строителните разходи е предизвикано от:

 • особено добра топлоизолация (разходи за топлоизолационен материал)
 • допълнителни разходи причинени от увеличени външни повърхнини (по-трудоемки работи и повече детайли)
 • вентилационна система с топлообмен
 • много добри прозорци с трислоен стъклопакет
 • повишени изисквания въздухоплътността на сградата
 • скъпи индивидуални решения (например клапи за домашни любимци)

 

Намалени разходи
Намаляване на строителните разходите в пасивните къщи се предизвиква от:

 • липса на комини (повече жизнено пространство и разходи за поддръжка)
 • в много редки случаи са необходими отоплителни тела, стенно и подово отопление и свързаната с тях техника
 • липса на котелно помещение и склад за гориво
 • по-малки разходи за подготовка на топла вода и поддръжка на отоплително съоръжение

 

ТЕРАПОР® ULTRA - PASSIVE HOUSE
Mодерна външна топлоизолационна система с извънредно високи топлоизолационни характеристики и повишена якост на натиск и вградени графитни рефлектори и абсорбатори.

Описание
ТЕРАПОР® ULTRA – PASSIVE HOUSE е топлоизолационна система с извънредно високи топлоизолационни характеристики, изпълнена с фасаден полистирен с вградени в структурата му графитни рефлектори и абсорбатори и плочи с различни дебелини в зависимост от конкретните условия и изисквания. Всички нейни съставни елементи са практически изпитани и добре подбрани, така, че взаимно да се допълват по оптимален начин и да работят в система. Това осигурява дълготрайност, ефективност и безпроблемна експлоатация в климатичните условия, характерни за нашите географски ширини.

Системата е особено подходяща за нискоенергийни и пасивни сгради. Вграденият в структурата на EPS-а графит отразява и възпрепятства преминаването на инфрачервените и UV лъчи. Това го прави освен прекрасен изолатор и сигурен защитник от проникване на радиация в сградата. Използването на графитен полистирол в топлоизолацията на сградата повишава нейната енергийна ефективност с около 20% - 25% в сравнение с тази при обикновения стиропор. Отличава се с много високи топлоизолационни характеристики във всички сезони и предпазва помещенията от изстудяване през зимата и от прегряване през лятото, спестявайки до 80% от разходите за отопление и охлаждане.

ТЕРАПОР® ULTRA – PASSIVE HOUSE осигурява голяма стабилност на цвета и лесното поддържане на чистотата на фасадата. Високата влагоустойчивост на финишното покритие, прави тази система особено подходяща за зони с висока влажност на въздуха, както и за региони с въздух наситен с морски соли. При правилно полагане гарантира удължен живот на фасадата, нейната хидрофобност и механична защита. Тя е изключително еластична и паропропусклива и спомага за здравословния микроклимат в сградата, позволявайки на конструкцията да "диша", като по този начин ефективно подпомага предотвратяването на натрупване на конденз и мухъл, като в нея, така и в помещенията.

Системата за тониране ENERGY IN COLORS предлага множество варианти за индивидуално оформяне на финишното покритие на топлоизолационната система в цвят и структура, давайки възможност за избор от повече от 1100 цвята и 5 структури на декоративни мазилки. 

ТЕРАПОР® ULTRA е изпитана и сертифицирана по действащите европейски норми. Носител е на Златен Медал от международният пловдивски панаир 2008 г.

Области на приложение
ТЕРАПОР® ULTRA – PASSIVE HOUSE
е подходяща при фасади на сгради намиращи се в близост до натоварени градски улици, кръстовища и др. Финишната мазилка е изключително резистентна към киселинни дъждове и отлагания от замърсения въздух, които не влизат в химична реакция с нея. Много добрата издръжливост на системата на механични въздействия я прави подходяща за открити места, където са възможни градушки, както и за места с голям човеко поток. Има много добри водоотблъскващи свойства и е изключително устойчива на биологични зарази, мухъл, плесен, гъби и др., което я прави много подходяща за полагане върху северни или сенчести фасади, както и за зони с висока влажност на въздуха и региони с въздух наситен с морски соли.

ТЕРАПОР® ULTRA – PASSIVE HOUSE е оптимизирана за нискоенергийни и пасивни сгради. Тази модерна топлоизолационна система се препоръчва и при енергийно саниране на сгради, когато трябва да се постигне максимален топлоизолационен ефект и максимално намаляване на разходите за ергоносители. Особено е подходяща и при топлоизолиране на сгради, които са паметници на културата или всички други при които съществува ограничение в дебелината на монтираната система и се цели максимален топлоизолационен ефект с минимални дебелини на топлоизолационният материал.

Свойства:

 • извънредно високи топлоизолационни характеристики
 • подходяща за нискоенергийни и пасивни сгради
 • екстремно намалява разходите за отопление и охлаждане
 • съдържа графитни рефлектори и абсорбатори
 • високо паропропусклива и позволява "дишането" на конструкцията
 • висока влагоустойчивост и еластичност на финишното покритие
 • интегрирана защита срещу гъбички, плесени и мухъл
 • устойчива на замърсяване и стареене
 • устойчива на UV-лъчи
 • отлична дълготрайност и стабилност на цвета
 • бърз и лесен монтаж
 • сертифицирана система с 15 години гаранция

 

Компоненти

ТЕРАПОР® EPS NP-25
(фасадни топло- и шумоизолационни плочи от графитен EPS с повишени топлоизолационни характеристики и якост на натиск като елемент от интегрирана топлоизолационна система)

ТЕРМОФЛЕКС® ЛЕПИЛО ЗА EPS/XPS 
(лепилен разтвор за лепене на топлоизолационни плочи от EPS и XPS върху различни основи при топлинно изолиране на сгради)

ПЛАСТМАСОВИ ДЮБЕЛИ 
(пластмасови дюбели за механично закрепване на плочи от EPS и XPS)

АРМИРАЩА СТЪКЛОТЕКСТИЛНА МРЕЖА 
(алкалоустойчива стъклотекстилна от фибростъкло за изграждане на армиран шпакловъчен слой върху изолационни плочи от EPS и XPS)

ТЕРМОФЛЕКС® ШПАКЛОВКА ЗА EPS/XPS 
(строителен разтвор за лепене и шпакловане на топлоизолационни плочи от експандиран (EPS) и екструдиран (XPS) полистирен при топлинно изолиране на сгради)

ТЕРМОФЛЕКС® COLOUR PRIMER 
(оцветен паропропусклив грунд, проникващ в основата и подобряващ сцеплението, преди полагане на мазилки и боядисване на фасади)

ТЕРМОФЛЕКС® PRO ELASTIC
(пастообразна силиконова мазилка с висока влагоустойчивост, изключителна еластичност и много висока паропропускливост, за защитни и декоративни покрития на фасади и стени.)

РЪБООХРАНИТЕЛНИ, ВОДООТКАПВАЩИ И УПЛЪТНИТЕЛНИ ПРОФИЛИ И АКСЕСОАРИ ЗА ТИС 
(за водоплътно оформяне и армиране на краищата на топлоизолационни системи при ръбовете, ъгли, около прозорци, врати и др. и техният контакт с други елементи)

ЦОКЪЛНИ ПРОФИЛИ И ЕЛЕМЕНТИ  
(аксесоари за прецизно и сигурно оформяне на цокъла и неговото интегриране в топлоизолационна система)

Автор: Марисан и Колев ООД

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори