Търси

Как се реставрира и обновява стара къща

При реновирането на старите къщи инвеститорът, както и майсторът влагат идеи от себе си и пречупват нещата през своя вкус, естетически разбирания и потребности

Реставрацията - проблеми, етапи, решения

Няма матричен подход при реставрацията – всеки отделен случай изисква индивидуален подход.

Реконструкция в духа на традицията

Проектът за реконструирането на сградата си поставя за цел да запази духа на този дом.

Екокъща „Жеравна”

Строежът на къщата започва през 1878-79 г. и продължава около 5 години...

Българските къщи през Възраждането

В исторически план развитието на възрожденските къщи, които в преобладаващата си част са били дървени, може да се раздели на няколко етапа.

Защо такъв образ?

Образът на съвременните сгради е понятие, което трудно може да бъде дефинирано еднозначно и коректно. Свидетели сме на широк диапазон от естетически похвати...

Комплекс „Бояджика”

Комплексът се състои от три къщи. Собствениците закупуват първо двете по-малки къщи през 2001 г.

От специалиста реставратор

Целта на специалиста реставратор е удължаването на живота на обектите на човешката материална култура...На сайта на ka6tata.com

затвори