Търси

Пречистване на битови отпадни води

Според произхода и състава отпадъчните води са три основни типа: битови, производствени и атмосферни.

Екокомфорт и пречистени битови отпадъчни води

Срещу замърсяването на почвите и водните басейни с нефтопродукти има надежни екологосъобразни решения.

“SOLOLIFT+” помпени системи за отпадни води

Повече от 40 години Grundfos разработва помпи за приложениe в жилищни сгради.

Пречиствателни съоръжения

За къщи, които са разположени в селски райони и области, където няма канализация, септичните ями са решение, което се използва в домакинството от векове.

Пречиствателна станция за къщата

Българските пречиствателни станции на фирма БИОТЕХ с нищо не отстъпват на вносните ПС. Произвеждат се със същите материали, с които работят и много водещи европейски фирми.

Страница 2 от 2

Следваща страницаНа сайта на ka6tata.com

затвори