Търси

Как да превърнем жилището си в Умен дом?

Система “умен дом” осигурява централизирано управление на всички инсталации в сградата, повишава комфорта на обитаване, безопасността и намалява потреблението на енергия.

Чрез система

Чрез система"Умен дом" може да контролирате дома си от всяка точка на света Автор / Източник: Вилмат Холдинг, www.smarthome.vilmat.com

Magic Mirror e огледало с вграден интелигентен сензорен панел

Magic Mirror e огледало с вграден интелигентен сензорен панел Автор / Източник: Вилмат Холдинг, www.smarthome.vilmat.com

Възможност за неограничено бъдещо разширение на системата

Възможност за неограничено бъдещо разширение на системата "Умен дом" Автор / Източник: Вилмат Холдинг, www.smarthome.vilmat.com

Може да наблюдавате какво се случва в дома Ви чрез Вашия смартфон

Може да наблюдавате какво се случва в дома Ви чрез Вашия смартфон Автор / Източник: Вилмат Холдинг, www.smarthome.vilmat.com

Могат да се задават сцени, които автоматично ще се включват

Могат да се задават сцени, които автоматично ще се включват Автор / Източник: Вилмат Холдинг, www.smarthome.vilmat.com

Системите предлагат лесен контрол, удобно управление и сигурност

Системите предлагат лесен контрол, удобно управление и сигурност Автор / Източник: Вилмат Холдинг, www.smarthome.vilmat.com

Системата позволява следене на консумацията на енергия, вода и газ

Системата позволява следене на консумацията на енергия, вода и газ Автор / Източник: Вилмат Холдинг, www.smarthome.vilmat.com

Очаквайте скоро нашата нова демо стая на бул. Цариградско шосе 131

Очаквайте скоро нашата нова демо стая на бул. Цариградско шосе 131 Автор / Източник: Вилмат Холдинг, www.smarthome.vilmat.com

Създайте изкуствен интелект на дома

Създайте изкуствен интелект на дома Автор / Източник: www.elektropedia.com

Автономно и интуитивно функциониране

Автономно и интуитивно функциониране Автор / Източник: www.medium.com

PREV NEXT

Какво би станало, ако всички устройства в един дом се свържат с интернет? Не говорим само за компютрите и смартфоните, но и за дейностите от нормалното ежедневие – от почистването до управлението на завесите и осветлението.
А сега нека си представим как всички тези процеси се ръководят стриктно от нашите команди и се намират в постоянна връзка помежду си. Този сценарий звучи като научна фантастика, но в днешно време е реално постижим.

Понятието “умен дом” може да се определи като модернизиране на сградната автоматизация по отношение на осветление, отопление и климатизация, вентилация, системи за сигурност, домакински уреди, мултимедийни системи и задвижване на щори и врати. Подобна система осигурява централизирано управление на всички инсталации в сградата, повишава комфорта на обитаване, безопасността и намалява потреблението на енергия. В наши дни една сграда се окачествява като интелигентна при условие, че разполага със съвкупност от технологии, позволяващи нейното автономно и интуитивно функциониране, с оглед предпочитанията и нуждите на обитателите, без това да изисква нужда от предварително програмиране на дейностите.

Ето и някои примери за работни режими:
- Режим "Вкъщи" активира предварително избрани контакти, захранващи определени системи или уреди. Например, прибирайки се от работа може да включим автоматично осветлението, парното, телевизора, а кафемашината да е в режим на готовност.
- Режим "Навън" изключва избраните контакти с цел спестяване на енергия и сензорите работят в охранителен режим.
- Режим "Сън" изключва избрани контакти, които отново се активират в посочено от нас време.

Основна задача на системите “smart home” е да осигурят благоприятен микроклимат и комфорт на живущите в сградата. Характерно за тях е, че се базират на услугата IFTTT (If This Then That), или казано на прост език настройка на действия от типа събитие - реакция. Системата получава информация, съобразно която реагира адекватно на дадена ситуация, като извършва действия и информира за настъпили промени.

Едно от ключовите качества на сградите "smart home" е възможността да се заложат модели на поведение на обитателите им. Отчитайки несъответствие с изградения модел, системата би могла да го третира като индикатор за възникнал проблем и да информира съответните органи като полиция или бърза помощ. Интелигентните сгради могат да бъдат адаптирани спрямо променящите се нужди на техните обитатели и позволяват допълнително усъвършенстване на поддържаните функции.

Как домът се превръща в интелигентен?
С развитието на технологиите вече е възможно всички системи в един дом да са свързани и да осъществяват постоянна комуникация едни с други. Доказателство за това са протоколите за свързване на различните устройства, облачните технологии и изчисления (cloud computing), Интернет на нещата (IoT) и все по-популярните напоследък гласови домашни асистенти като Google Home и Amazon Alexa. Обменът на информация между устройства, в мрежови или друг вариант се ръководи от правила и принципи, по-известни като комуникационни стандарти, или протоколи. Те определят естеството на комуникация и задават поведението на съвместимите устройства.

ZigBee и Z-wave са два от най-разпространените безжични протокола, които позволяват на съвместимите устройства (контролери за осветление, сензори за сигурност, димни детектори, термостати и др.) да обменят данни помежду си и с централната платформа за автоматизация. Изискват ниска енергоконсумация на устройствата и позволяват свързването на елементи, отдалечени един от друг на над 90 м. в единна мрежа.

Х-10 е друг широко използван протокол, който може да се използва в системи за управление на еднофамилни къщи. Включва опростен набор от команди, като включване и изключване на уредите. Предимство на жичната връзка е високата надеждност на комуникацията. Insteon е подобен на него стандарт, при който комуникацията на съвместимите устройства с централната платформа се извършва посредством радиочестотна връзка. Предимство тук отново е високата надеждност и възможността за изпращане на резервни команди.

Комуникационният протокол BACnet е разработен в САЩ, предимно за управление на по-големи сгради и се използва за автоматизация и управление на инсталации за отопление и климатизация, пожароизвестителни централи, системи за откриване на прониквания и за контрол на достъпа. Протоколът за комуникация BACnet представлява най-високата степен на защита на инвестициите, благодарение на отворения, използван в световен мащаб стандарт ISO 16484-5.

М-bus е стандарт, който осигурява дистанционното отчитане на измервателни уреди. Може да се използва с различни видове разходомери, вентили и изпълнителни механизми. Данните се отчитат по електронен път.

KNX е сравнително нов стандарт, резултат от сливането на три други европейски стандарта. Този протокол създава нови възможности за управление на всякакъв тип сгради, недостижими чрез традиционните комуникационни инсталации. При него всички приложения в дома могат да се управляват от един сензорен екран. Системата се базира на отворен протокол, което позволява интегриране на компоненти на различни доставчици, регистрирани да произвеждат KNX продукти.

Автор: Румяна Бонева

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори