Търси

Правилно изчисление на електрическите инсталации в дома

Безопасността на един дом зависи от качественото изпълнение на електрическата инсталация в него.

СВТ – силов кабел, меден проводник, с PVC изолация и PVC обвивка.

СВТ – силов кабел, меден проводник, с PVC изолация и PVC обвивка. Автор / Източник: http://www.filkab.com

Проводник ПВА-2

Проводник ПВА-2 Автор / Източник: http://eltech3.com

Различни типове проводници с медни жила и PVC изолация.

Различни типове проводници с медни жила и PVC изолация. Автор / Източник: http://www.alibaba.com

Гъвкав и негъвкав проводник с медни жила и PVC изолация.

Гъвкав и негъвкав проводник с медни жила и PVC изолация. Автор / Източник: http://www.nexans.de/

PREV NEXT

Правилно изчисление на електрическите инсталации според броя на използваните електроуреди.
Безопасността на един дом зависи от качественото изпълнение на електрическата инсталация в него. За да бъде добре изпълнена тя обаче, е необходимо апаратурата да е равномерно разпределена по токови кръгове. Освен това е от изключителна важност мощността на контактите и уредите, които са присъединени към него да е съобразена със захранващия кабел и защитната апаратура в разпределителното табло. 

Един от най-важните аспекти на проектирането на една електрическа инсталация, е правилният избор на захранваща линия в зависимост от присъединените консуматори. Ето защо в следващите редове ще обърнем внимание на това как може да се изчисли товара и какъв тип проводник или кабел е подходящ в различните ситуации. 

За да определим товара, е необходимо да пресметнем тока, който протича през кабела. Той може да се изчисли много лесно, по добре познатата от всички електроинженери формула: P=U*I*cosφ, където:

  • P е мощността на уредите, присъединени към съответния токов кръг;
  • U – мрежовото напрежение;
  • I – тока;
  • cosφ – факторът на мощност.

Ако се направи допускане, че факторът на мощност е единица, в този случай формулата ще добие следния вид: P=U*I
От тук лесно може да се изведе израза, който определя тока.

  • При монофазна мрежа той има вида: I=P/U;
  • А при трифазна: I=P/(U*√3).

По стандарт напрежението при монофазна мрежа е 240V, а при трифазна 400V. Знаейки мощността на захранваните уреди, лесно можем да определим тока, който ще протича по захранващата линия. Съобразно него, залагайки необходимият запас се избира защитната апаратура, която е със стандартни стойности на тока. Знаейки вече каква е тя, може да изберем правилният кабел или проводник, така че той да бъде адекватно предпазен от пробиви. 

Най-общо кабелите и проводниците се делят на две групи – алуминиеви и медни. Вторите винаги са били по-удачен избор заради по-добрите си качества, но за сметка на това са по-скъпи.  

Видове кабели и проводници използвани в дома.
СВТ – силов кабел, меден проводник, с PVC изолация и PVC обвивка.
Подходящ е за пренос и разпределение на електрическа енергия при изграждане на електрически инсталации с номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV и честота 50 Hz. Подходящ е за неподвижно полагане над окачен таван, открито или в кабелни канали.

ПВУ – усукан проводник с медни жила и PVC изолация.
Подходящ е за неподвижно полагане, за захранване на осветителни мрежи, силови инсталации, както и за монтаж в електрически табла.

ПВА-1 – проводник с плътни медни жила и PVC изолация.

Подходящ е за полагане в инсталации, както и за монтаж в електрически табла.

ПВА-2 – проводник с гъвкави медни жила и PVC изолация.

Подходящ е за полагане в инсталации, както и за монтаж в електрически табла. 

ПВВ-МБ1– плосък инсталационен проводник с медни жила, PVC изолация и PVC обвивка.
Подходящ е за неподвижно полагане в осветителни и силови инсталации. Подходящ е за директно полагане под мазилка. 

Освен гореизброените кабели и проводници има още много видове. Желателно е след изчисляването на товара, да се обърнем към специалист, който да даде съвет, кой избор е най-подходящ за дадената ситуация.

Автор: инж. Полина Петкова

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори