Търси

Диагностицирай къщата!

Статистика на НСИ за брой сгради според вида на носещата им конструкция Когато се говори за надеждност на стари сгради, често се чува довода – Щом са издържали досега, значи са надеждни.

Статистика на НСИ за брой сгради според вида на носещата им конструкция

Статистика на НСИ за брой сгради според вида на носещата им конструкция Автор / Източник: личен архив

Скала по Рихтер

Скала по Рихтер Автор / Източник: личен архив

Пълнежна зидария, обрамчена със стоманобетонени греди и колони (0 т)

Пълнежна зидария, обрамчена със стоманобетонени греди и колони (0 т) Автор / Източник: личен архив

Зидария без стоманобетонни колони и греди, но със стоманобетонена плоча (-1т)

Зидария без стоманобетонни колони и греди, но със стоманобетонена плоча (-1т) Автор / Източник: личен архив

Зидария без стоманобетонни колони и греди, дървен или стоманен гредоред (-2т)

Зидария без стоманобетонни колони и греди, дървен или стоманен гредоред (-2т) Автор / Източник: личен архив

Зидария без стоманобетонни колони и греди, тавани тип „пруски свод” (-3т)

Зидария без стоманобетонни колони и греди, тавани тип „пруски свод” (-3т) Автор / Източник: личен архив

Наличие на „къси“ колони (-3т)

Наличие на „къси“ колони (-3т) Автор / Източник: личен архив

Намаляване носимоспособността на вложените материали (-1т)

Намаляване носимоспособността на вложените материали (-1т) Автор / Източник: личен архив

Вертикално претоварване на зидарията (-2т)

Вертикално претоварване на зидарията (-2т) Автор / Източник: личен архив

Вертикално претоварване на зидарията (-2т)

Вертикално претоварване на зидарията (-2т) Автор / Източник: личен архив

Неравномерни слягания във фундаментите. (-2т)

Неравномерни слягания във фундаментите. (-2т) Автор / Източник: личен архив

Претърпени сеизмични въздействия. Образуват диагонални, кръстосани пукнатини (-3т)

Претърпени сеизмични въздействия. Образуват диагонални, кръстосани пукнатини (-3т) Автор / Източник: личен архив

Разположение на къщата без фуга между сградите и разлика в нивата на етажните плочи (-3т)

Разположение на къщата без фуга между сградите и разлика в нивата на етажните плочи (-3т) Автор / Източник: личен архив

Изпълнение на хоризонтална и вертикална фуга между тухлите, по-голяма от 1см и незапълнени вертикални фуги (-1т)

Изпълнение на хоризонтална и вертикална фуга между тухлите, по-голяма от 1см и незапълнени вертикални фуги (-1т) Автор / Източник: личен архив

Нееднородност на зидарийните тела (-1т)

Нееднородност на зидарийните тела (-1т) Автор / Източник: личен архив

"Навлизане“ на зидарийни тела в стоманобетонни елементи от конструкцията (-1т) Автор / Източник: личен архив

Неправилен транспорт на бетоновата смес или прекалено вибриране. (-2т)

Неправилен транспорт на бетоновата смес или прекалено вибриране. (-2т) Автор / Източник: личен архив

Недостатъчно покритие на армировката (-2т)

Недостатъчно покритие на армировката (-2т) Автор / Източник: личен архив

Недостатъчно вибриране на бетона. (-2т)

Недостатъчно вибриране на бетона. (-2т) Автор / Източник: личен архив

PREV NEXT
Диагностицирай къщата

Най-старите тухли, открити в България, са от V в. пр. Хр, като в началото на XX Век започва изграждането на фабрики за тухли у нас. До строителния бум в България през 1970г. тухлената зидария се прилага като основен носещ материал при строителството на нови сгради. Според  статистика на НСИ на територията на нашата страна продължават да съществуват общо 1 447 012 жилищни сгради, чиято носеща конструкция се явява тухлена зидария. Близо 90% от тях, определени според ЗУТ като нискоетажно строителство, са на един или два етажа. В тази статия ще се спрем именно на тях. 

Когато се говори за надеждност на стари сгради, често се чува довода – "Щом са издържали досега, значи са надеждни." Едно сравнително скорошно събитие обаче опровергава тази теория. Пернишкото земетресение през 2012г., с магнитуд едва 5,6 по скалата на Рихтер, причини щети на 18 000 сгради само в Пернишка област, като поне 50 от тях  са с предписания за събаряне. Нещо повече. Поради засегната кострукция на тези сгради, при повторен трус, дори със същия магнитуд, последиците ще бъдат много по-големи.

Добре, но ако рискът е реален, а не поредната спекулация, възможно ли е сами да преценим застрашени ли сме? Можем ли, следвайки определени критерии, да оценим поне до известна степен има ли място за притеснение? 

Отговорът е еднозначен и положителен. Нека направим едно сравнение на къщата със стар лек автомобил. Прогнило купе, не добре работещи спирачки, без системи за сигурност, износени и твърди гуми, липса на въздушни възглавници. Всички тези предпоставки за инцидент ни карат да го управляваме с повишено внимание и ниски скорости. „Шофьорът” на една сграда обаче е природата. Тя няма да се съобрази със състоянието на нашата сграда. Топката пак е в нашите ръце, но трябва да се действа превантивно. Обикновено недостатъците в една стара сграда са видими и при зиданите конструкции издават естеството на причините, които са ги породили.

И така, за неспециалистите в тази област могат да се дефинират 5 основни критерия, категоризиращи условно конструкцията. При сума от точките по всички критерии, по-голяма от - 2т, би следвало да се обърнем към експерт. На база по-задълбочени знания в тази област, той би могъл да определи състоянието на конструкцията и нивото на риск.

1. Носеща конструкция на сградата
- пълнежна зидария, обрамчена със стоманобетонени греди и колони. (0 т.)
- зидария без стоманобетонни колони и греди, но със стоманобетонена плоча.(-1т)
- зидария без стоманобетонни колони и греди, дървен или стоманен гредоред (-2т)
- зидария без стоманобетонни колони и греди, тавани тип „пруски свод” (-3т)
- наличие на „къси“ колони (-3т)

2. Дефекти в конструкцията
- намаляване носимоспособността на вложените материали (-1т)
- вертикално претоварване на зидарията (-2т)
- неравномерни слягания във фундаментите. Причиняват вертикални и/или диагонални еднопосочни пукнатини във вертикалните елементи (-2т)
- претърпени сеизмични въздействия. Образуват диагонални, кръстосани пукнатини (-3т)

3. Състояние и покритие на покривната конструкция
- запазени греди и обшивка, без следи от сериозни течове, леко покритие от    ламарина или битумни керемиди (0 т)
- запазени греди и обшивка, без следи от сериозни течове, покритие от керамични керемиди (- 0,5т)
- засегната от дървояди или изгнила дървена конструкция (-2т)

4. Разположение на къщата спрямо други сгради
- фуга между сградите поне 10см (0т)
- без фуга между сградите (-2т)
- без фуга между сградите и разлика в нивата на етажните плочи (-3т)

5. Изпълнение 
- хоризонтална и вертикална фуга между тухлите, по-голяма от 1см и/или незапълнени вертикални фуги (-1т)
- нееднородност на зидарийните тела (-1т)
- „навлизане“ на зидарийни тела в стоманобетонни елементи от конструкцията (-1т)
- неправилен транспорт на бетоновата смес или прекалено вибриране. Изразява се в отделяне и потъване на едрата фракция на чакъла (-2т)
- недостатъчно покритие на армировката (-2т) 
- недостатъчно вибриране на бетона. Като резултат се образуват кухини в близост до армировъчните пръти (-2т)

Както всеки друг строителен материал, зидарията има своите особености,с които трябва да се съобразяваме. И въпреки че постепенно нейният дял като носеща част от конструкциите в новите сгради намалява, научният интерес към нея се запазва и постига големи успехи. Продължават да се изготвят и въвеждат се нови норми за проектиране, усилване и консервиране на зиданите конструкции. Постепенно тези тенденции навлизат и в нашата строителна практика, предоставящи реална възможност на собствениците да удължат живота на своите сгради, същевременно и да повишат тяхната експлоатационна сигурност.

За консултации: 
д-р инж. Теодор Тодоров
Експерт обследване, изпитване, диагностика, усилване и реконструкция на зидани конструкции

тел.: 0885 24 18 10
e-mail: info@renovirai.com
www.renovirai.com

Автор: д-р инж. Теодор Тодоров

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори