Търси

С елегантно зидане спестявате пари за довършителни работи.

Баумит България е разработила различни видове зидарски разтвори, които да удовлетворят всякакви изисквания, поставени от типа тухла или вида на стената.

Баумит ММ 50 – универсален зидарски разтвор, подходящ за всякакви зидарии

Баумит ММ 50 – универсален зидарски разтвор, подходящ за всякакви зидарии Автор / Източник: Баумит България

Баумит ММ 50 - благодарение на оптималната си рецептура, не пропада в кухините на тухлите.

Баумит ММ 50 - благодарение на оптималната си рецептура, не пропада в кухините на тухлите. Автор / Източник: Баумит България

Баумит Редфикс – лепило за керамични тухли

Баумит Редфикс – лепило за керамични тухли Автор / Източник: Баумит България

Баумит Планофикс – лепило за газобетон

Баумит Планофикс – лепило за газобетон Автор / Източник: Баумит България

PREV NEXT
Zidarski Raztvori

Един от най-масово прилаганите материали в строителството са керамичните тухли. Тухлата се произвежда с определени размери, които отговарят на приети стандарти.

  Най-често срещаните тухли в миналото са т.нар. „единички” – с дължина 25 cm, широчина 12 cm и дебелина 6,5 cm, както и тухлите „четворки” (25/25/12 cm). В последните години все по-масово в практиката навлизат голямогабаритните тухли. Използването им ускорява значително производителността на труда. Когато тези тухли са произведени по съвременни технологии, то и зидането с тях е лесно и бързо, а стените са прави и с отлично качество.

Все повече се налагат керамичните тухли с вертикални отвори, като най-често срещани са тези, с размери 37,5/25/23,8 cm, (т.е. една такава тухла се равнява на обема на около 12 „единички” или на 3 „четворки”). Най-ярък представител на нашия пазар е тухлата Поротерм (на ф. Винербергер). Освен отличната геометрия, тази тухла притежава високи якостни показатели и добри топлоизолационни характеристики. Винербергер предлагат и голямоформатни тухли за зидане на вътрешни преградни стени – с размери 50/12/23,8 cm, както и тухли за зидане на санитарни шахти – 50/8/23,8 cm.

Други, прилагани в практиката голямоформатни тухли са блокчетата от газобетон. Този материал притежава изключително добри топлоизолационни характеристики. Други предимства на тези тухли са, че са много леки, има голямо разнообразие от размери и че лесно се обработват (лесно се режат с трион). Тук размерите най-често са 60/В/25 см, където В е широчината на блокчетата, която може да бъде между 5 cm и 35 cm, в интервал от 5 cm.

Зидарските разтвори, които се използват при зидането на различните видове тухли, са също различни, в зависимост от спецификата на тухлите и техните свойства, и според типа на конструкцията.

Основно изискване към тухления зид в една сграда е да бъде здрав, за да понася вертикалното натоварване и да го пренася върху носещите елементи (при носещи зидове).

Тухлите се редят в хоризонтални редове, които се полагат един над друг. Най-често се практикува вертикалните фуги да са широки 10 mm, а хоризонталните 12 mm. Тухлените редове трябва да бъдат хоризонтални по дължина и по широчина на стената. За да се спази тази хоризонталност, зидарят обикновено си служи с канап и/или мастар. Тухлите се полагат обикновено лежащи върху широката си страна.

Хоризонталните редове са надлъжни, когато тухлите са положени надлъжно на зида или напречни, когато тухлите се полагат с дължината си напречно на стената.

При използването на тухли „единички” се прилагат различни схеми на изграждане и превързване на тухлите една с друга. Известни са напречна, блокова, кръстата и др. превръзки.

При голямоформатните тухли редовете са само надлъжни. Това улеснява превързването им, което най-често е ½ от дължината на тухлата. За изравняване на реда във вертикална посока тези тухли се режат, в зависимост от вида им – с машина или трион.

Баумит България е разработила различни видове зидарски разтвори, които да удовлетворят всякакви изисквания, поставени от типа тухла или вида на стената.

Основните от тях са:

Баумит ММ 50 – универсален зидарски разтвор, подходящ за всякакви зидарии с обичайните за строителството градивни материали.
С него се изпълняват носещи и неносещи стени, зидат се и комини. ММ 50 е фабрично произведена суха смес, състояща се от хидратна вар, цимент, пясък и добавки. Сухата обемна плътност на материала е около 1800 kg/m3, а максималното зърно е до 4 mm – виж повече на: http://www.baumit.bg/upload/pimdam/pdb/PDBL_MM_50.pdf .

Баумит ММ 50 може да се разбърква с гравитачен смесител или със смесител с непрекъснато действие (проточен). При разбъркване с гравитачен смесител първо се сипва водата – около 6 литра на торба и след това се добавя сухата смес, бърка се 2–3 минути, до получаването на хомогенен разтвор. Разходът се посочва от производителя на тухли и зависи пряко от дебелината на зида и вида на градивния материал. При тухли Поротерм 25 N+F (37,5/25/23,8 cm), както и при Поротерм 38 N+F (25/38/23,8 cm) разходът е около 55–60 литра готов разтвор на 1 кубичен метър.

Баумит ММ 50 се доставя и в силози, с което голямо количество материал се съхранява на малка площ, загубите на материал на строителната площадка се свеждат до минимум, а производителността на труда нараства. При доставка в силоз се използва смесител с непрекъснато действие (проточен). В този случай водата се подава автоматично.

Приготвеният разтвор трябва да се положи, в зависимост от атмосферните условия, в рамките на 1–2 часа. Той се нанася по цялата контактна повърхност. При използването му за зидане на голямоформатни тухли с вертикални отвори, благодарение на оптималната си рецептура, не пропада в кухините на тухлите.

При зидане е необходимо да се спазват указанията на производителя на тухли.

Описаният разтвор е за дебелослойно полагане – 12 mm. Освен него ние предлагаме и разтвори – лепила за тънкослойно зидане. За да бъде ефективно използването на тези лепила е необходимо слепващите повърхности на тухлите да имат много добра равнинност и гладкост, за да не повдигат и изкривяват зидарията. Разработените от нас лепила са 2 вида, в зависимост от тухлите: керамични или такива от газобетон.

Баумит Редфикс – лепило за керамични тухли е фабрично произведена суха смес, в състав от цимент, пясък и добавки и е разработена за зидане и лепене на всички зидарии от керамични тухли с правилна геометрия, плътни или с хоризонтални кухини. Материалът е с фина зърнометрия 0,6 mm и предполага тънкослойно нанасяне по контактната повърхност. Предлага се в торби от 25 kg. Разходът при зидане на тухли “четворки” е около 40 kg на 1 m3 зидария – виж повече на: http://www.baumit.bg/upload/pimdam/pdb/PDBL_RedFix.pdf .

При смесването, към около 5,5 – 6,0 литра вода се добавя една торба (25 kg) Баумит Редфикс. При разбъркването се внимава да не се вкарва въздух в разтвора. Препоръчва се време на престой за зреене 5 – 10 минути, след което се разбърква отново и при необходимост се добавя вода.

Разтворът притежава подходяща консистенция, когато при пробно нанасяне с гребеновидна лопатка (маламашка) върху плътна керамична тухла остават видими бразди от зъбите на гребена. Нанася се по тънкослойния метод, по цялата плоскост на контактната повърхност и с необходимата дебелина. Времето за корекция е около 10 – 15 минути. Времето за употреба на готовата смес е 3 – 4 часа, в зависимост от атмосферните условия. 

Баумит Планофикс – лепило за газобетон е фабрично произведена суха смес от цимент, пясък и добавки и е разработена специално за зидане и лепене на блокчета от газобетон. И тук материалът е със зърнометрия 0,6 mm – за тънкослойно нанасяне. Предлага се отново в торби от 25 kg. Разходът е около 15 kg на 1 m3 зидария – виж повече на: http://www.baumit.bg/upload/pimdam/pdb/PDBL_PlanoFix.pdf .

Смесването на материала се осъществява като към около 5,75 литра вода се прибавя една торба (25 kg) Баумит Планофикс. Препоръчва се време на престой за зреене около 5 минути, след което се разбърква отново и при необходимост се добавя вода. Времето за корекция е около 10 минути.

Времето за употреба на готовата смес, както и при РедФикс, е 3 – 4 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Въпреки разликите в предлаганите продукти има някои общи свойства и правила, които трябва да бъдат съблюдавани и спазвани. Основните от тях са:

  • Всички, предлагани от нас зидарски разтвори, отговарят на изискванията за група разтвори М5, съгласно БДС EN 998-2:2004, т.е. притежават якост на натиск минимум 5 N/mm2 (50 kg/cm2). Тази якост позволява използването им при зидане на носещи стени.
  • При разбъркване, най-добре е винаги да се смесва съдържанието на цялата торба, а водата да бъде чиста (от водопровода). Това гарантира постоянно качество на прясно приготвения разтвор.
  • Не се допуска добавянето на други продукти в разтвора, например противозамръзващи добавки. 
  • Във вече свързващия разтвор не трябва да се добавя вода, съответно той не трябва да се пребърква отново.
  • По време на полагането и свързването на продукта, трябва да се съблюдава температурата на въздуха, на основата и на самия материал да бъде над +5°С.

Важно е да отбележим, че качествено изпълнената зидария е предпоставка за по-лесното и по-качествено полагане на последващите мазилки и крайни покрития, което от своя страна води до икономии на средства при довършителните работи в сградата.

Зидарските разтвори на Баумит са съобразени с изискванията на европейските стандарти и са подложени на най-строг производствен контрол, и са се доказали в практиката. Доставят се и в силози, което още повече улеснява работата на обекта, спестява допълнителен труд и време.

Автор: д-р инж. Красимир Делов, Гл. технолог Баумит България ЕООД

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори