Търси

VEKА пледира за разширен обхват на системните изпитания

За гарантиране качеството на дограмата актуалните минимални изисквания на евро нормата и на RAL са само условно достатъчни, е становището на VЕКА.

Разширеният обхват на системни изпитания потвърди превъзходните качества на новата профилна система Softline 82

Разширеният обхват на системни изпитания потвърди превъзходните качества на новата профилна система Softline 82 Автор / Източник: Века България ЕООД

Разширеният обхват на системни изпитания потвърди превъзходните качества на новата профилна система Softline 82

Разширеният обхват на системни изпитания потвърди превъзходните качества на новата профилна система Softline 82 Автор / Източник: Века България ЕООД

PREV NEXT

VЕКА интерпретира качествените критерии далеч над обичайните за бранша граници.
Залага без ограничения върху производството на  профили от клас А по евро нормата DIN EN 12608, а не на тънкостенна продукция от клас Б / с 10% по-малко материал/. Причината  за това е разбираема: по-дебелите стени дават по-голяма стабилност и устойчивост на атмосферни условия, а с това и очевидни предимства в изработката и монтажа на дограмата.

VЕКА  констатира слабости при актуалните изпитания по RAL GZ 716/1 за качеството на профилите и системите, така необходимо при модерното производство на дограма. Затова производителят  доброволно  е завишил критериите при изпитанието на собствените системи. „Покриването на минималните изисквания не е достатъчно за гарантирането на високо системно  качество“ , е лайтмотивът на техническия щаб на VЕКА.  Завишените натоварвания на прозоречните профили вследствие по-големите тегла на стъклата или по-големите размери на дограмата, както и разнообразието от варианти на системите са доказателство ,  че констатираните свойства в резултат на изпитанието на  пет задължителни експоната, както се прави по норматив  в момента,  може да е само условно меродавно. Предварителни тестове в изпитателния център на VЕКА са доказали категорично, че промените в  профилните геометрии и прозоречни конструкции водят до доказани изменения в годността за употреба на дограмата.

Допълнителните изпитания дават сигурност.

Предвид този факт VЕКА разшири значително обхвата на системните изпитания и на новата си  шесткамерна система Softline 82. Вместо 5-те задължителни мостри VЕКА изпрати за проверка в института по прозоречна техника в Розенхайм 15 експоната, които бяха изпитани за типовете отваряне 1.1* и 1.2.**. Разширеният обхват на тестовете се изразява още и в климатични изпитания по нормата на института  FE13/1. Наред с това бяха изпитани всички видове отваряне за дълготрайна функционалност. Резултатите от всички тестове потвърждават, че профилите от система  Softline 82 значително надвишават изискванията на актуалните норми и показатели за качество. От този завишен обем системни изпитания и доказаните с това продуктови качества печелят най-вече клиентите на VЕКА.  За тях това означава по-голяма сигурност и увереност, че работят с качествена система, която не само покрива, но и далеч надхвърля  минималните  изисквания към дограмата по норматив.

  • *обикновено  и двуосно отваряне, фикс
  • **двукрил прозорец и врата

Автор: Века България ЕООД

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори