Търси

Резултати 1 - 2 от 2 за "осветителни тела"

Световният лидер OSRAM ще строи първия си завод в България

Стартирането на строителните работи по обекта, бе дадено от министъра на икономиката Божидар Лукарски, представители на компанията и местната власт.

“Здраве и безопасност на трудовата дейност в МАРЕЛИ ЕООД”

Марели ЕООД е бенефициент по схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” по приоритетна ос 2 от ОП РЧР 2007-2013г.На сайта на ka6tata.com

затвори