Търси

Резултати 1 - 4 от 4 за "Озеленен покрив"

Покривното озеленяване и фотоволтаична техника - заедно!

В последните години, с развитието на технологиите за добив на енергия от възобновяеми източници, се наблюдава засилен интерес към изграждане на фотоволтаични инсталации върху покривите.

Озеленени скатни покриви - системни решения

Целта на всички системни решения е да решат специфичните проблеми при озеленяването на наклонените покриви

Озеленени скатни покриви.

Покривното озеленяване е съществен инструмент в архитектурната практика с оглед подобряване на качествата на жизнената среда.

Къща с плосък озеленен покрив

Къщата е ситуирана на централно място спрямо границите на парцела. Проектът предвижда сутерен, две надземни нива и озеленена покривна тераса.На сайта на ka6tata.com

затвори