Търси

Къща за гости - Вила Челюстница

Проектът за къща за гости е разработен в периода януари-март 2013 г. за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони"

Къщата за гости е завършена през м.септември 2015 г.

Къщата за гости е завършена през м.септември 2015 г. Автор / Източник: www.didproekt.net

Денивелацията на терена в границите на имота е 10 метра

Денивелацията на терена в границите на имота е 10 метра Автор / Източник: www.didproekt.net

Разположена в южните склонове на Широка планина, сред прекрасна природа

Разположена в южните склонове на Широка планина, сред прекрасна природа Автор / Източник: www.didproekt.net

Конструкцията е комбинирана

Конструкцията е комбинирана Автор / Източник: www.didproekt.net

Външните стени са от термопанели – 10 см.

Външните стени са от термопанели – 10 см. Автор / Източник: www.didproekt.net

Ограждащите стени са тухлени 25 см. и стоманобетонни 25 см.

Ограждащите стени са тухлени 25 см. и стоманобетонни 25 см. Автор / Източник: www.didproekt.net

Вилата разполага с два басейна - голям и детски

Вилата разполага с два басейна - голям и детски Автор / Източник: www.didproekt.net

Към всички стаи има тераси

Към всички стаи има тераси Автор / Източник: www.didproekt.net

Към всички стаи има тераси

Към всички стаи има тераси Автор / Източник: www.didproekt.net

Поглед от дневната и трапезарията

Поглед от дневната и трапезарията Автор / Източник: www.didproekt.net

Спалните са в свежи тонове

Спалните са в свежи тонове Автор / Източник: www.didproekt.net

PREV NEXT
Къща за гости - Ситуация Къща за гости - кота 0 Къща за гости - кота 2.80 м

Възложител: „Еко смарт инвест“ ЕООД
Проектант: Архитектурно студио „Дидпроект“ ООД 
Изпълнител: „Металстрой инженеринг 95“ ЕООД
Подизпълнител: „Сълов“ ООД
Местоположение: с. Челюстница, общ. Чипровци, обл. Монтана

Начало на строителството - м. октомври 2014 г.
Приключване на строителството - м. септември 2015 г.
Бюджет - 360 500 лв.

Площ на кота ±0,00 – 280,34 m²
Площ на кота +2,80 – 157,54 m²
Разгъната застроена площ – 437,88 m²
Площ на имота – 1698,00 m²

Награди спечелени с този проект:
2016 г.- Награда в категория „Архитектурен дебют“ на годишните награди на в-к „Строителство Имоти“.
2014 г.- Първа награда на годишния архитектурен преглед, организиран от Съюза на архитектите в България и Камара на архитектите в България – регионална колегия гр. Пазарджик.

Проектът за къща за гости е разработен в периода януари-март 2013 г. за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони", мярка 311 към структурните фондове на ЕС за програмния период 2007-2013 г.
Одобрен за финансиране месец септември 2014 г.

През новия програмен период (2014 – 2020 г.) името на програмата за селски райони е „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ мярка 6.4. Размерът на максималната стойност на проекта е 300 000 €. Минималната стойност на допустимите разходи, с която може да се кандидатства е 10 000 €. Максималната субсидия е до 75%, но не повече от 200 000 €, и самоучастие  25%.

Кандидатите по тези мерки могат да бъдат: 
Земеделски производители и микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Изискванията към кандитатите са: 
- Да имат седалище или постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.
- Инвестицията да се осъществява в селски район и да няма отрицателно влияние върху околната среда.

Допустимите дейности са: 
- Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги).
- Развитие на услуги във всички сектори
- Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Допустими разходи: 
- Изграждане или подобрения на недвижимо имущество.
- Закупуване, вкючително чрез лизинг на нови машини и оборудване.
- Общи разходи, свързани с разходите по преходните точки, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти.

Село Челюстница е разположено в южните склонове на Широка планина (част от Предбалкана), в община Чипровци, на около 23 километра от Монтана. Релефът е полупланински. На около 1 км от селото минава р. Огоста. През селото протича р. Дичовица, която извира от местността „Извор“ и се влива в Огоста. Реката преминава покрай северозападнта страна на имота. Характерни за пейзажа са варовиковите скалисти местности и надвиснали над пропасти зъбери. В местността „Джонкин дол“ са известни входовете на две пещери, които не са изследвани.

Поради денивелацията на терена (в границите на имота посока северозапад-югоизток е 10 метра.) и съществуващата едноетажна постройка в имота, сградата е разделена на две тела (едноетажно и двуетажно) с фуга помежду им.

Покривът на сградата е от покривни термопанели положени върху метална конструкция, защитена с гипсокартон от вътрешната страна.

На К±0,00 са проектирани 5 стаи с по две легла, механа, СПА част с джакузи, сауна и зала за игри. 

Конструкцията е комбинирана:
- стоманобетонни колони и плочи. Ограждащите стени са тухлени 25 см. и стоманобетонни 25 см.
- метална от двойно Т профили,  облицовани с два слоя гипсокартон. Ограждащите стени са от термопанели, а вътрешните преградни стени са от два слоя гипсокартон и топлоизолация между слоевете.

Вторият етаж е с 2 стаи с по две легла и една с три легла, дневна с кухня и трапезария. Към всички стаи има тераси.

Всички помещения са с преградни стени от два слоя гипсокартон и топлоизолация между слоевете; външните стени са от термопанели – 10 см.

Вилата разполага
с джакузи, инфрачервена сауна, зала за тенис на маса, както и с басейн с размери 8/5 м. с дълбочина 1,5 м. и детски басейн – 2,5/2,5 м. с дълбочина 0,45 м., детска площадка и комбинирано игрище за волейбол и футбол на малки врати. Предвидени са осем паркоместа.

Автор: арх.Иван Иванов, Архитектурно студио „Дидпроект“ ООД

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори