Търси

Пасивна къща в село Лозен

Представяме ви една екологична пасивна къща, естествено, сливаща се с природната среда, реализирана в подножието на Лозенска планина, в с. Лозен, на 15 км от София.

Пасивна къща с близко до нулевото потребление на енергия

Пасивна къща с близко до нулевото потребление на енергия Автор / Източник: Студио АРХЕ ЕООД

Редуциране на почти две трети от нуждата от първична енергия чрез ВЕИ

Редуциране на почти две трети от нуждата от първична енергия чрез ВЕИ Автор / Източник: Студио АРХЕ

Най-живописното кътче за обитателите й – е „огнището”

Най-живописното кътче за обитателите й – е „огнището” Автор / Източник: Студио АРХЕ

Силно изразеният двускатен покрив оформя образа на сградата

Силно изразеният двускатен покрив оформя образа на сградата Автор / Източник: Студио АРХЕ

Просторна южна тераса по терена по продължението на цялата дневна

Просторна южна тераса по терена по продължението на цялата дневна Автор / Източник: Студио АРХЕ

Построяването на семейната къща в с. Лозен е поредния успех на Студио АРХЕ

Построяването на семейната къща в с. Лозен е поредния успех на Студио АРХЕ Автор / Източник: Студио АРХЕ

Пасивните къщи не са само мечта за българския инвеститор, а напълно реалистична възможност

Пасивните къщи не са само мечта за българския инвеститор, а напълно реалистична възможност Автор / Източник: Студио АРХЕ

Съвременна интерпретация на традиционни строителни похвати и технологии

Съвременна интерпретация на традиционни строителни похвати и технологии Автор / Източник: Студио АРХЕ

Изпълнена с качествени материали и системи

Изпълнена с качествени материали и системи Автор / Източник: Студио АРХЕ

Специфичната нужда за отопление: 14.8 kWh/m2 годишно

Специфичната нужда за отопление: 14.8 kWh/m2 годишно Автор / Източник: Студио АРХЕ

PREV NEXT

Представяме ви една екологична пасивна къща, естествено сливаща се с природната среда, реализирана в подножието на Лозенска планина, в с. Лозен, на 15 км от София.

Функционално къщата е организирана в две зони: на приземния етаж е основно зона ден, а на второ ниво – зона нощ. Комфортното обитаване се допълва от просторна южна тераса по терена, разположена по продължението на цялата дневна и в директна връзка с нея.

В западната й част е разположено най-живописното кътче за обитателите й – „огнището”. То представлява семейно покрито барбекю с място за сядане, издигащо се високо над терена, предлагайки както уединение, така и великолепна гледка към заобикалящата го природа.

Един от водещите принципи при проектирането на пасивна къща е компактният обем и форма. С отделянето на допълващите функции от основния обем и третирането им в съзвучие с него, къщата визуално изглежда по-малка и така се вписва хармонично в сложния планински релеф.
Силно изразеният двускатен покрив с по-голям наклон, характерен за планинските къщи оформя до голяма степен образа на сградата.

Къщата постига десетократно по-ниско потребление на енергия в сравнение със сграда, отговаряща на минималните нормативни изисквания за България, чрез прилагането на принципите на стандарта „пасивна къща”. В допълнение към минималното енергопотребление се използват и възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични панели и колектори за битова гореща вода), за да се постигне целта на проекта – енергоефективна сграда с близко до нулевото потребление на енергия. С изграждането на 12 фотоволтаични панела с 3 kWp обща инсталирана мощност, къщата в с. Лозен произвежда около 29 kWh/m2 енергия годишно. Това количество редуцира почти две трети от нуждата от първична енергия, която се равнява на 53 kWh/m2 годишно.

Енергийната равносметка, калкулирана в PHPP, вследствие на взетите мерки (подходящи изолации, избягване на термомостове, ориентацията на къщата и др.), е следната:

  • Специфичната нужда за отопление: 14.8 kWh/m2 годишно;
  • Нуждата от първична енергия за всички нужди: 53 kWh/m2 годишно;
  • Произведена енергия от фотоволтаичната система: 29 kWh/m2 годишно;
  • Резултат от тест за въздухонепроницаемост n50 (Blower door тест): 0.27 h-1 (при допустим задължителен резултат за всяка пасивна къща не повече от 0.6 h-1).


Чрез съвременна интерпретация на традиционни строителни похвати и технологии, както и чрез използването на естествени материали, като дърво и камък, проектът успява да предаде духа на мястото и принадлежността си към него.

Построяването на семейната къща в с. Лозен е поредния успех на Студио АРХЕ, не само като автор на проекта, но и като проект мениджър през целия период на строителството. Успешно проведеният Blower door тест на къщата с резултат от такъв порядък (0.27 h-1) е забележителен за пасивни сгради с лека конструкция и е предпоставка за още по-ниски от проектните експлоатационни разходи и гарант за качествената и прецизна работа на всички изпълнители.

Допълнителните инвестиционни разходи (оскъпяването) за постигането на стандарта "пасивна къща" са само 7.68% в сравнение със сграда, отговаряща на действащите в момента норми за проектиране, изпълнена с качествени материали и системи. Това показва, че пасивните къщи не са само мечта за българския инвеститор, а напълно реалистична възможност.

Инвеститор: Частно лице
Проектант: Студио АРХЕ
Екип: арх. Г. Николов, арх. Б. Таков
Проект мениджър: Студио АРХЕ ЕООД 
Строител: Мират груп ООД
РЗП: 333 кв. м

Автор: сп."Още за къщата"

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори