Търси

Един отворен, но затворен дом.

Модерна минималистична сграда, която напълно отхвърля устоновените бариери между вътре и вън, а в затворените пространства крие драматична атмосфера и широки, отворени обеми.

Един отворен, но затворен дом.

Един отворен, но затворен дом. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Модерна минималистична сграда, в която има атмосфера.

Модерна минималистична сграда, в която има атмосфера. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Eстествената светлина играе важна роля в къщата.

Eстествената светлина играе важна роля в къщата. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Eстествената светлина играе важна роля в къщата.

Eстествената светлина играе важна роля в къщата. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Eстествената светлина играе важна роля в къщата.

Eстествената светлина играе важна роля в къщата. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Eстествената светлина играе важна роля в къщата.

Eстествената светлина играе важна роля в къщата. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Eстествената светлина играе важна роля в къщата.

Eстествената светлина играе важна роля в къщата. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Eстествената светлина играе важна роля в къщата.

Eстествената светлина играе важна роля в къщата. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Регулируемите дървени щори пропускат естествената светлина.

Регулируемите дървени щори пропускат естествената светлина. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Регулируемите дървени щори пропускат  естествената светлина.

Регулируемите дървени щори пропускат естествената светлина. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Дървените щори  позволяват цялостно oтваряне на фасадата.

Дървените щори позволяват цялостно oтваряне на фасадата. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Дървените щори позволяват цялостно oтваряне на фасадата.

Дървените щори позволяват цялостно oтваряне на фасадата. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Страната, обърната на запад е към морето.

Страната, обърната на запад е към морето. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Регулируемите дървени щори пропускат естествената светлина.

Регулируемите дървени щори пропускат естествената светлина. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Eстествената светлина играе важна   роля в къщата.

Eстествената светлина играе важна роля в къщата. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Големите врати позволяват на свелината да влиза в къщата.

Големите врати позволяват на свелината да влиза в къщата. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Основният обем е прегънат отстрани и е с лице към басейна.

Основният обем е прегънат отстрани и е с лице към басейна. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Основният обем е прегънат отстрани и е с лице към басейна.

Основният обем е прегънат отстрани и е с лице към басейна. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Дългият бар се простира по цялата дължина на кухнята.

Дългият бар се простира по цялата дължина на кухнята. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Границата между кухнята и дългия бар е цялата и дължина.

Границата между кухнята и дългия бар е цялата и дължина. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Подвижните стени създават геометрична експозиция на светлина

Подвижните стени създават геометрична експозиция на светлина Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Интериорът създава усещане за лекота и прозрачност.

Интериорът създава усещане за лекота и прозрачност. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Основният обем е прегънат отстрани и е с лице към басейна.

Основният обем е прегънат отстрани и е с лице към басейна. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Голям вътрешен двор с плувен басейн в средата на двора.

Голям вътрешен двор с плувен басейн в средата на двора. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Основният обем е прегънат отстрани и е с лице към басейна.

Основният обем е прегънат отстрани и е с лице към басейна. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Основният обем е прегънат отстрани и е с лице към басейна.

Основният обем е прегънат отстрани и е с лице към басейна. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Основният обем е прегънат отстрани и е с лице към басейна.

Основният обем е прегънат отстрани и е с лице към басейна. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Основният обем е прегънат отстрани и е с лице към басейна.

Основният обем е прегънат отстрани и е с лице към басейна. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Къщата изглежда сякаш е построена от плаващи повърхности.

Къщата изглежда сякаш е построена от плаващи повърхности. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Къщата изглежда сякаш е построена от плаващи повърхности.

Къщата изглежда сякаш е построена от плаващи повърхности. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Къщата изглежда сякаш е построена от плаващи повърхности.

Къщата изглежда сякаш е построена от плаващи повърхности. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects , снимки: Аmit Geron

Разпределение на първи етаж.

Разпределение на първи етаж. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects

Разпределение на втори етаж.

Разпределение на втори етаж. Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects

Вертикален разрез

Вертикален разрез Автор / Източник: Pitsou Kedem Architects

PREV NEXT

Архитект:  Pitsou Kedem Architects  в сътрудничество с Tanju Qzelgin
Интериорен дизайн: Pitsou Kedem Architects
Екип на проекта: Pitzo Kedem и  Noa Groman
Снимки: Аmit Geron
Размер на парцела:  1000 кв.м.
Площ на къщата: 600 кв.м.
Проект и реализация: 2007 – 2010 г.

Модерна минималистична сграда, която напълно отхвърля устоновените бариери между вътре и вън, а в затворените пространства крие драматична атмосфера и широки, отворени обеми.

Къщата е построена като къща за ваканция на семейство, което живее в чужбина. Тя е разположена непосредствено на брега на морето в центъра на страната. Архитектурният дизайн на сградата се опира на три основни маси, които ограждат голям вътрешен двор с плувен басейн в средата на двора.

Обемите оформят граница и преграда между улицата, съседите и интериора на къщата, както и между вътрешния двор и самите обеми. Основната цел е да се създаде динамична стена, която да позволява от една страна отхвърлянето на границата между централния двор и вътрешното пространство, а от друга страна, създаването на променяща се подвижна фасада, която да позволява изцяло затваряне или различни нива на отваряне или закриване на къщата.

Основният обем е прегънат отстрани и е с лице към басейна и представлява седем метров алуминиев екран, без поддържащи колони. Половината от екрана е разделен на шест големи единици, които са закрепени за ниши в стената и са фактически невидими. Ограждащият обем се превръща в плаващ и границата между кухнята и дългия бар, който се простира по цялата и дължина и между басейна и ограждащия го декинг се слива в едно цяло, като създава къща, която няма граници. Пространството, където границата между вън и вътре е неопределена и като резултат се е създало ново пространство, което е пресечна точка между интериора и екстериора.

Страната, обърната на запад към морето, позволява богата връзка между скритото и откритото. Разделението е получено чрез шест равни метални секции и регулируеми  дървени летви(сгъваеми дървени щори), които позволяват цялостно затваряне на фасадата или различни нива на размиване между вътрешното и външното пространство.  Динамиката на големите врати, тип харомоника, и регулируемите дървени щори позволяват на естествената светлина, която влиза през тях да играе централна роля във вътрешното пространство на къщата. Подвижните стени създават геометрична експозиция на светлината спрямо вертикалните и хоризонталните зони и така обогатяват ограничението на материалите,  което придава модерна визия на къщата.

Архитектурната идея излиза на преден план, когато се отвори цялата фасада на сградата и фактически се скрие от погледа.  Структурата, която изглежда като солидна и плътна, внезапно се превръща в плаваща структура и създава усещане за лекота и прозрачност. Къщата изглежда сякаш е построена от плаващи повърхности, с дълги движещи се картини, които се разделят и движат.

Основните мотиви, които обичайно съпътстват архитекта – връзката между няколко форми, малкото материали и ограничението на цветовете, са преследвани и в този проект.

Но това, което прави проектът специален е, че за да подсили динамиката и напрежението между безупречните и сдържани обеми и между светлината и отвореността, когато всички стени са отворени, двата основни материала, които са използвани, се противопоставят един на друг. Масивните, здрави и сдържани материали, като сивия варовик и черния базалт, се противопоставят на чистото и прозрачно стъкло и на другите отразяващи, огледални материали, като водата в черния отразяващ басейн. Диалогът и връзката между материалите и съзерцателните качества създават в затворените вътрешни пространства уникална, изненадващо драматична атмосфера.

Автор: Мая Янева

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация
 

 
06 Декември 2012
05:32

01

 

Този коментар беше изтрит от (неговия автор / администратор на сайта, заради неуместно и/или обидно съдържание)На сайта на ka6tata.com

затвори