Търси

Къщата - "енигма" в процес на сътворяване

Конкретната къща от този брой носи недвусмисленото име "Енигма" именно защото до нейната реализация се достига през редица метаморфози.

Силно наклоненият покрив е акцент за цялата къща.

Силно наклоненият покрив е акцент за цялата къща. Автор / Източник: "Още за къщата"; снимки: Илиян Божинов-www.photo-corner.net

До най-ниската част на парцела се достига чрез стълби от нивото на басейна

До най-ниската част на парцела се достига чрез стълби от нивото на басейна Автор / Източник: "Още за къщата"; снимки: Илиян Божинов-www.photo-corner.net

Площадното уширение - подход към гаража е решено в семпла настилка

Площадното уширение - подход към гаража е решено в семпла настилка Автор / Източник: "Още за къщата"; снимки: Илиян Божинов-www.photo-corner.net

Френски прозорец в пълна височина с обшивка насочва към входа на къщата

Френски прозорец в пълна височина с обшивка насочва към входа на къщата Автор / Източник: "Още за къщата"; снимки: Илиян Божинов-www.photo-corner.net

Входната врата на къщата е с двойна височина.

Входната врата на къщата е с двойна височина. Автор / Източник: "Още за къщата"; снимки: Илиян Божинов-www.photo-corner.net

Поглед към входната врата от фоайето.

Поглед към входната врата от фоайето. Автор / Източник: "Още за къщата"; снимки: Илиян Божинов-www.photo-corner.net

Стълбището, което свързва трите нива на къщата.

Стълбището, което свързва трите нива на къщата. Автор / Източник: "Още за къщата"; снимки: Илиян Божинов-www.photo-corner.net

Просторната дневна.

Просторната дневна. Автор / Източник: "Още за къщата"; снимки: Илиян Божинов-www.photo-corner.net

Част от дневната от която се открива поглед към фоайето.

Част от дневната от която се открива поглед към фоайето. Автор / Източник: "Още за къщата"; снимки: Илиян Божинов-www.photo-corner.net

Панорамната гледка, която се открива от къта за релакс.

Панорамната гледка, която се открива от къта за релакс. Автор / Източник: "Още за къщата"; снимки: Илиян Божинов-www.photo-corner.net

Поглед от трапезарията към кухненският остров.

Поглед от трапезарията към кухненският остров. Автор / Източник: "Още за къщата"; снимки: Илиян Божинов-www.photo-corner.net

Кухненските плотове са изработени от формован камък в бяло.

Кухненските плотове са изработени от формован камък в бяло. Автор / Източник: "Още за къщата"; снимки: Илиян Божинов-www.photo-corner.net

Поглед от трапезарията към кухнята и дневната.

Поглед от трапезарията към кухнята и дневната. Автор / Източник: "Още за къщата"; снимки: Илиян Божинов-www.photo-corner.net

Една от детските стаи с впечатляващ декоративен елемент.

Една от детските стаи с впечатляващ декоративен елемент. Автор / Източник: "Още за къщата"; снимки: Илиян Божинов-www.photo-corner.net

Подът на горното ниво на детската стая е от закалено стъкло

Подът на горното ниво на детската стая е от закалено стъкло Автор / Източник: "Още за къщата"; снимки: Илиян Божинов-www.photo-corner.net

Гардеробната е с огледални стени и таван.

Гардеробната е с огледални стени и таван. Автор / Източник: "Още за къщата"; снимки: Илиян Божинов-www.photo-corner.net

Умивалниците в банята са изработени от формован камък в бяло

Умивалниците в банята са изработени от формован камък в бяло Автор / Източник: "Още за къщата"; снимки: Илиян Божинов-www.photo-corner.net

Банята, която оказва се крие немалко изненади.

Банята, която оказва се крие немалко изненади. Автор / Източник: "Още за къщата"; снимки: Илиян Божинов-www.photo-corner.net

Плътен вътрешен капак коренно преобръща визията на спалнята

Плътен вътрешен капак коренно преобръща визията на спалнята Автор / Източник: "Още за къщата"; снимки: Илиян Божинов-www.photo-corner.net

Библиотеката в родителската спална

Библиотеката в родителската спална Автор / Източник: "Още за къщата"; снимки: Илиян Божинов-www.photo-corner.net

Алпийска тематика откриваме интерпретирана в декоративните видими греди.

Алпийска тематика откриваме интерпретирана в декоративните видими греди. Автор / Източник: "Още за къщата"; снимки: Илиян Божинов-www.photo-corner.net

Дървената обшивка на верандата и  фасадата.

Дървената обшивка на верандата и фасадата. Автор / Източник: "Още за къщата"; снимки: Илиян Божинов-www.photo-corner.net

От верандата на нивото на спалните се открива прекрасна гледка

От верандата на нивото на спалните се открива прекрасна гледка Автор / Източник: "Още за къщата"; снимки: Илиян Божинов-www.photo-corner.net

PREV NEXT

Проект: Вамос ООД- архитектура и дизайн
Архитекти: арх. Николай Симеонов, арх.Мария Василева
РЗП: 452кв.м
ЗП: 185кв.м
Година на проект-реализация: 2013-2017
Снимки: Илиян Божинов

Колкото и банално да звучи времето диктува модите... във всичко, от колата, къщата до калъфката на телефона или с две думи в цялостното ни мислене. Оттам съвременният дом е огледална проекция на нашите разбирания за удобство, а обликът му - силно повлиян от натрупаните впечатления през годините, облечени в стила, към който сме се припознали. И все пак дори и в най-силно визуализираните ни мечти бъдещият дом не се явява в избистрени очертания..., вместо това изплува  като енигма, в процес на сътворяване.
Определящите фактори са много - във времевият отрязък от придобиването на парцела до настаняването в мекото кресло се натрупват куп "неизвестни", а пътят преминава през редица срещи и познанства, които изиграват ключова роля. Няма как става дума за колективен процес, а крайният резултат носи отпечатъкът от всички "замесени", ето защо казваме, че всяка къща си има история.

Първият такъв ключов момент е архитектът. Неговата задача е да обрисува в щрих идеите на бъдещите собственици, да им помогне да видят реализиран домът им и да изясни максимално много детайли в целият предстоящ процес. Този етап е много важен, защото именно в началото нещата трябва да бъдат много ясно структурирани и онагледени, така че да бъдат избегнати бъдещи изненади и разминаване в представите. Ролята на архитектът е да помогне на собствениците да се фокусират върху основните си идеи и предпочитания и да не допуска разпиляването им в много посоки и стилове. Базирайки се върху конкретните изисквания за обемите, площите и функциите, пречупени през даденостите на терена и местността, архитектът подава образът на желаната къща. Върху тази основа предстои да се надгражда, да се усетят настроенията и да се коригират навреме възможните конфликтни точки.

Разбира се, че проектът търпи развитие и преминава през редица метаморфози, но съществено важно е да се заложи генералната идея правилно и да се върви към нейното детайлизиране и усъвършенстване, по възможност в абсолютен синхрон. И затова тук е редно да посочим, че добрият резултат изисква и голяма доза симпатия, в последствие и изграждане на доверие между инвеститор и архитект. Добре е собствениците дейно да се интересуват и да участват в този толкова начален етап, от една страна това засилва усещането, че те собственоръчно градят своя дом, от друга страна нещата вървят планомерно и придобиват логичен завършек. Но идеални взаимоотношения няма и се налага да се преодоляват разногласия.

Конкретната къща от този брой носи недвусмисленото име "Енигма" именно защото до нейната реализация се достига през редица метаморфози. Силно наклоненият терен обуславя и специфична трактовка на необходимите помещения и функции. Къщата се развива върху 452 кв.м разгъната застроена площ, на две надземни и едно подземно ниво, като в допълнение има частично усвояване на подпокривно пространство.

Сложната денивелация е овладяна чрез плавно терасиране и обособяване на равнинна част в основния обем. Къщата е изнесена в западната част на парцела, в близост до доста стръмна улица, откъдето е подходът към имота. В срещуположната източна страна на къщата е отделено достатъчно място за слънчева градина и басейн, отново с наложителното терасиране. Но всичко това носи и своите позитиви прекрасна гледка от нивото на грандиозна като обем и веранда на вторият етаж, където са ситуирани спалните. В същата зона, но на приземно ниво е обособена втора веранда, през която осигурява директен контакт на трапезарията с изграждащият се басейн и градина. До най-ниската част на парцела, която е разположена ъглово спрямо къщата, се достига чрез стълби от нивото на басейнната площадка, а на запад наклонът е преодолян с по-плавни преходи и рампи. Краят на изравнената част на разположената на югоизток градина опира в скален алпинеум, който тепърва ще разкрасява зелените площи с окрупняването и развитието на положените декоративни растения.

Достигнахме и до най-атрактивната черта на архитектурата - силно наклоненият алпийски покрив, който е първостепенен акцент за цялата постройка. Местоположението на прекрасната панорамна веранда е отчетливо обозначено на фона на останалата част от фасадата посредством дъсчената обшивка и подпорните, сдвоени греди, крепящи силно издаденият навес. Алпийският дух носят и френските прозорци с дублирана височина. Повсеместната дървена обшивка на верандата и прилежащата и фасадна част и парапет, още повече засилват своеобразния планински уют, особено силно изпъкващ  на фона на широко разкриващата се гледка към околната зеленина.

Лицевата част на фасадата не отстъпва по очарование. Превес тук обаче има каменната облицовка, която е прекъсната от вертикален елемент - арка около френски прозорец отново в пълна височина, рамкиран с деликатна дъсчена обшивка и насочваща недвусмислено към посоката на главния вход на къщата. Площадното уширение - подход към гаража, е решено в семпла, растерна настилка и бордюрни цветни лехи, допълващи облика на представителната фасада откъм улицата. 

Интериорното пространство също не е лишено от своеобразна специфика. Всичко в постигнатото оформление свидетелства за силно изразен характер и отявлен контраст между семпли, минималистични решения и провокативни детайли. Алпийската тематика откриваме умело интерпретирана в декоративните, видими греди, по протежението на наклонените тавани. Отново водещи са дървото и камъкът в комбинация с много бяло и неутрални тонове в мебелировката и текстилите. Атрактивен подход е използвани при декоративните облицовки на част от стените. "Дървената ламперия" е всичко друго, но не и ретро намек. Цветът и е наситен графит, а геометричният и растер допълнително подсилва модерния прочит на добилият безславност елемент в годините. С нейна помощ е създаден и един от най-закачливите моменти в този дом - плътен вътрешен капак за продълговат и тесен прозорец в родителската спалня. Семплото на вид приспособление коренно преобръща визията на спалнята, защото в затворено положение никой не би се замислил, че отвъд стената се разкрива далечна панорамна гледка, само чрез едно движение...
Същата ламперия, но без растерното щриховане, се явява допълващ елемент  и в други помещения, където заема частична или пълна височина, но винаги в прецизно премерена пропорция. На фона на белите стени графитените облицовъчни елементи разчупват повърхностите с неотразим  маниер. Няма как да не се впечатлим и от вградената в ниша библиотека в спалнята, като до голяма степен за това повлиява и вграденото в нея осветление. Атмосферта допълва бяла тоалетка от гланцирано дърво, а въздухът изпълва удивителната гледка, разкриваща се щедро през огромният френски прозорец, водещ към верандата.

Специално внимание заслужават интериорните облицовки от травертин, луксозният завършек на баните, както и разбира се мечтата на всеки новодомец "walk-in" гардероб, решен с безупречно насочено и линейно LED осветление по периферията на рафтовете и в комбинация с огледален таван и стена. През замаскирана в огледаната стена врата се разкрива още едно, по всичко личи любимо място на собствениците - банята, която оказва се крие немалко изненади. На първо място нещата тук са изпипани до съвършенство, цялостна облицовка от травертин, двойна мивка от формован камък и скрити сифони, разположена по цялото протежение на стената, продълговато огледало, заемащо същата тази дължина на мивката, но с акцентиращи светодиодни окръжности в двете позиции. И това е само началото. Следващият етап ни извежда покрай душкабината, оградена със стъклен параван и стъпваща върху каменна скара, отново с цел безупречна визия без видим сифон. За да достигнем и до последната и най-закътана част от тази баня-бижу, на пръв поглед прекрасна вана за релакс с удобна пейка. Но под тази пейка са ситуирани реално най-деликатните съоръжения за санитарните помещения - биде и тоалетна чиния. Оригинално наистина, само един капак преобръща облика на цялото помещение в очарователна зона за  SPA и релакс.

Но изненадите не се изчерпват с видяното дотук. Смело  и провокативно е разположението на двете детски стаи, ситуирани срещуположно и фланкиращи родителския "спален комплекс". Съвършено еднакви, но в огледални образи, двете детски стаи са решени с голяма доза въображение, но и прагматичност. И тъй като в тези зони обемите са по-щедри във височина, отколкото хоризонтално на помощ идва вертикалното разгръщане на функциите - всяка спалня е решена като "лофт" върху останалата част от помещението, стъпвайки върху геобразна конструкция от перфорирана в "енигматичен код" стомана. Интересното в случая е не само етажната трактовка, ами начинът по който е постигната едновременно и завоалираност и пряка връзка между двете нива. Подът на самата спалня е достатъчно необичаен и "открит", а за да бъде възможно това, без да се изпитват неудобствата на пробитата метална основа, върху нея е добавена плоскост от закалено стъкло.

Далеч от погледа остават помещенията с чисто обслужваща функция. На ниво сутерен са разположени точките за управление на инсталациите, складови помещения както и мокрото помещение. В тази част се намира и още една резервна спалня, която при необходимост да настани гостите на семейството, заедно с прилежащите и баня и кухненски бокс за максимален комфорт.

Единственото, за което можем да съжалим в края на тази обиколка е отсъствието на поетапно заснемане на целият този процес на сътворяване. Защото компилацията от кадри, събрани в едно такова видео в забързан каданс със сигурност би задържала вниманието до края, защото без съмнение метаморфозите в тази къща си струва да бъдат проследени.

Проектиране: Вамос ООД
Вамос ООД е създадена през 2004г. в София с основен предмет на дейност инвестиционно проектиране и 
поддържа административен отдел специализиран в процедиране на проекти в различните фази на инвестиционния процес. Екипът се състои от 24 души, 16 от които са дипломирани архитекти. От създаването си фирмата се утвърди като професионално архитектурно и дизайнерско студио с редица реализации на територията на цялата страна, а през 2006 г. получи сертификат за ISO9001. 

Автор: "Още за къщата"

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори