Търси

Трактат за покривите на сградите

Разрешително за строителство и още нещо

Разрешително за строителство и още нещо

Видове жилища

Какво означава прилежащ терен на жилищна сграда?

Нови и задължителни понятия - енергиен технически паспорт и енергиен сертификат на сградите

Какво означава груб строеж на сграда?

Общи изисквания към проектите за жилищни сгради и жилища (Част 2)

Издаване на визи по чл.140 от ЗУТ (определяне начина на застрояване) и някои други въпроси по утройство на територията

За незаконното строителство и узаконяването му

Предвиждане и изграждане на балкони, лоджии и тераси в жилищата и жилищните сгради

Общината и енергийната ефективност

Архитектурна среда, достъпна за всички, включително и за хора с увреждания

Слово за мезонета

Проектиране и изграждане на гаражи за MПС

Трактат за издатините на жилищата

Места за памет, извор на традиция и преживяване

Недвижими паметници на културата - реставрации, консервациии нормативи

Условията, на които трябва да отговарят ателиетата, офисите, стаите-кабинети, стаите за научна, творческа и стопанска дейност, кабинети за лекарски и зъболекарски нужди в жилищни сгради

Строителство върху нестабилни терени

Трактат за покривите на сградите

Да пазим и малкото наследство, което имаме!На сайта на ka6tata.com

затвори