Търси

Отопление с камина, работеща с топъл въздух

Отоплението на даден обем от жилище или обществена сграда може да се извърши по различни начини

Отопление с камина, работеща с топъл въздух

Отопление с камина, работеща с топъл въздух Автор / Източник: Снимки: „Дявач” ООД

Отопление с камина, работеща с топъл въздух

Отопление с камина, работеща с топъл въздух Автор / Източник: “Дявач” ООД

Отопление с камина, работеща с топъл въздух

Отопление с камина, работеща с топъл въздух Автор / Източник: “Дявач” ООД

PREV NEXT

Отоплението на даден обем от жилище или обществена сграда може да се извърши по различни начини – с различни отоплителни уреди, но никой от тези начини няма възможността да съчетава топлината и уюта, както това става при отоплението с камини с вградени горивни камери.

Отоплението с открити камини, без горивна камера, не е ефективно и икономически изгодно поради ниския коефициент на полезно действие. Ниската ефективност е заради липсата на организация на горивния процес. Процесът “горене” при откритата камина протича непълно и неконтролируемо, което определя ниската й ефективност.

При изграждане на камини с горивна камера с практически достатъчно висока ефективност може да се осъществи отопление на определен обем. Това отопление може да стане със система, работеща с вода или с топъл въздух.
Отоплението с камини с топъл въздух има както положителни, така и отрицателни страни. Те трябва да се знаят, за да може да се направи правилен избор при всеки конкретен обект.

Положителните страни на въздушното отопление с камина
1. Бързо загряваща отоплителна система, т.е. има малка инертност в сравнение при такава с вода.
2. Инвестицията за изграждане на система с въздух и самата въздуховодна инсталация е с по-малка стойност в сравнение с водна такава.
3. Няма пълна зависимост от наличието на електрическа енергия във всеки момент, т.е. горивната камера може спокойно да работи и в моментите, когато няма ток.
4. Подходяща и безопасна за отопление на вилни жилища и жилища, в които няма постоянно присъствие на хора за поддържане на камината и оттам липса на грижа за предпазване от замръзване.
5. При правилно изпълнение няма никаква опасност от прегряване на камерата, ако се направи спиране на въздушната клапа в някое от отопляваните помещения – отделяната топлина се разпределя в останалите отопляеми помещения.

Недостатъците на въздушното отопление
1. Тъй като ефективно отопление на дадено жилище с камина може да се осъществи само ако във въздуховодната система се монтира вентилатор и при работата му става хомогенизиране на въздуха в целия отопляем обем, тогава може да се получи пренос на миризми от едно помещение в друго. Има възможност топлообменът да се направи така, че въздухът от помещението, в което е камината, да не циркулира в другите помещения, т.е. той да се изолира, но това невинаги е практически възможно да се осъществи.

2. При камина, работеща на топъл въздух, не би могло да се осигури топла вода за кухненската част и за баните, освен ако не се приложи методът водонагряване чрез топлообменен апарат, монтиран на пътя на димните газове. Този метод е приложим обаче при по-голяма номинална условна мощност на камината и при задължително добра тяга на комина. Теоретически, а и потвърдено чрез лабораторни изпитания, е доказано, че температурата на димните газове при горивни камери, работещи на топъл въздух, е в границите на 300-330 С°. При тази температура и при подходящо оразмерен топлообменник може да се получат около 4-5 кВт. условна мощност от монтиран воден топлообменник.

Ако отопляемата площ е на един етаж, но е къща и има подпокривно пространство, въздуховодната инсталация се развива в това пространство. В тавана на съответните помещения и на подходящите места на края на въздуховодния клон се монтират метални регулируеми клапи, през които влиза топлият въздух. Ако отопляемият обем е в апартамент, тогава пътят на въздуховодната система се декорира с елементите на сухото строителство и се образуват “изкуствени трегери“. За ефективното отопление на даден обем голямо значение има разположението на отделните помещения едно спрямо друго, наличието на бетонови стени, трегери, пътят на електрическата инсталация и другите инсталации, с които трябва да се съобрази пътят на въздуховодната инсталация.

Кога се получават затруднения за ефективното отопление на даден обем с камини с топъл въздух?
1. Ако отопляемият обем се състои от много помещения, разположени последователно, и се образува дълъг клон на въздуховодната система. Практически е установено, че при въздуховоден клон с дължина над 13-15 м в последното помещение отоплението е по-слабо в сравнение с помещенията в началото на  въздуховодната система. Мощността на вентилатора се изчислява и трябва да се монтира подходящ по мощност вентилатор.
2. Ако въздуховодната система е с голяма дължина, много разклонения и е изпълнена от въздуховодни тръби с голямо съпротивление (гъвкавите изолирани въздуховоди).
3. При неправилен монтаж, когато не е осигурен правилно топлообменът, т.е. движението и на топлия, и на охладения въздух.

Автор: инж. Анета Велкова

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори