Търси

Продуктите на циментова основа за басейни

На пазара на басейни се предлага голямо разнообразие от различни по вид, форма, начин на изработване и оборудване крайни продукти.

Продуктите на циментова основа за басейни

Продуктите на циментова основа за басейни Автор / Източник: Павел Павлов, “Максит България” ЕООД

Продуктите на циментова основа за басейни

Продуктите на циментова основа за басейни Автор / Източник: Павел Павлов, “Максит България” ЕООД

Продуктите на циментова основа за басейни

Продуктите на циментова основа за басейни Автор / Източник: Павел Павлов, “Максит България” ЕООД

PREV NEXT

На пазара на басейни се предлага голямо разнообразие от различни по вид, форма, начин на изработване и оборудване крайни продукти. Най-голямо разпространение в страната имат басейните, които се изпълняват директно на обекта чрез изливане на бетон и оформяне на корито. В практиката на басейните с бетонови корита са познати няколко типа в зависимост от вида на крайното подово и стенно покритие – басейни с керамика, с епоксидна боя и с PVC покрития.

Интерес представляват методите и техниките на хидроизолиране на вътрешната страна на коритата. Възможностите най-общо се свеждат до избор за използване на продукти на циментова или епоксидна основа. Целта на настоящото изложение е да запознае читателя с възможностите за хидроизолиране с продукти на циментова основа.

Най-общо системите с продукти на циментова основа се делят на два вида в зависимост от използваното крайно покритие – с използване на еластични (при керамични крайни покрития) и неeластични (при крайно покритие епоксидна боя) продукти за хидроизолиране. Стандартно се изпълняват няколко операции, валидни и за двата случая.

След изливането и изсъхването на бетона при необходимост се изпълняват изравнителни замазки както по вертикалните, така и по хоризонталните повърхности. Повишаване на хидроизолационните свойства на замазката може да се постигне чрез добавяне на добавка за водоплътност Cerinol 10 DM* към разтвора. Препоръчително е използване на свързващ грундиращ слой между бетоновите повърхности и вароциментовата замазка (Eurolan HL).

Обща е и технологията при обработката на сифоните. Около тях се изпълнява детайл с хидроизолационен маншет или текстилно парче и двукомпонентна хидроизолационна епоксидна смола - Superflex 40 S. Използването на епоксидна смола в случая е наложително поради необходимостта да се постигне максималкно сигурно изпълнениена този критичен детайл, както и възможността за изпълнение на 2-3 хидроизолационни слоя с минимална дебелина.
 
Басейни с керамични плочки
Системите за хидризолиране на басейни с керамика включват множество продукти, отговарящи на изискванията за устойчивост на вода под налягане, наличие на хлор във водата, почистване с препарати и струя под налягане и др.

Процесът на хидроизолиране започва с полагане на гумирани вътрешни и външни ъглови елементи Superflex Innenecke/Aussenecke в ъглите на бетоновото корито и хидроизолационна лента Superflex 75/4, както по хоризонталните, така и по вертикалните вътрешни ръбове. От значение при поставяне на хидроизолационната лента е да се остави незалепена средната гумирана част от около по 2-3 см в двете посоки по цялата дължина, тъй като тази част кореспондира на конструктивната фуга на бетоновото корито и трябва да остане свободна, за да поема конструктивните движения.

След подготовката на ъглите, ръбовете и сифоните се прави пълно обмазване на басейна с еластична хидроизолация на циментова основа. Хидроизолационните обмазки могат да бъдат едно- и двукомпонентни, но задължително еластични и подходящи за зони с голямо водно налягане. Нанасянето на първия слой следва да се извършва с четка (баданарка), за да се достигне до всички части на основата и за проникване на субстанциите в капилярите. Вторият и третият слой могат да се положат и с помощта на маламашка.

При използване на еднокомпонентната обмазка Superflex D 1 се изпълняват 2-3 слоя за около 3 мм дебелина на покритието, като разходът на материала е около 4.2 кг/м2. Двукомпонентната циментово-акрилна обмазка Cerinol D2K Flex е алтернативно решение за полагане на хидроизолационния слой. Отново се изпълняват 2-3 слоя за достигане на около 3 мм дебелина на покритието. Времето за изчакване между първи и втория слой е не по-малко 6 и не повече от 24 часа при стандартни условия. Керамичните плочки могат да се полагат около 20 часа след последния слой.

Oтлични възможности за хидроизолиране предоставя новата разработка на Deitermann – Superflex D 2. Изключителната еластичност и ниската разходна норма на продукта го правят предпочитан избор за качествено и безпроблемно хидроизолиране. Изискуемите за хидроизолация на басейни 2 мм дебелина на слоя се постигат с две операции и само 2.5 кг материал за м2.

За залепване на керамичните покрития върху изсъхналия хидроизолационен слой се използват еластично лепило клас С2 ТЕ по EN нормата 12004. В зависимост от вида на плочките се използват две разновидности на лепилата – в сиво за обикновените керамични плочки и бяло за стъклокерамика. Plastikol KM Flex, еластично лепило за плочки, присъства в системите за хидроизолиране и лепене в басейни от дълги години с доказани качество и надеждност.
Фугирането на ъглите на басейна се извършва с еластичен силиконов фугопълнител Plastikol FDU, нестареещ, устойчив на водно налягане и големи температурни флуктуации и безвреден за човешкото здраве. Запълването на фугите между плочките следва да се осъществи с еластична фугираща смес на циментова основа като Cerinol F 20, използвана за фуги с ширина от 3 до 20 мм. Възможни тук са и други решения, свързани със смеси на епоксидна (Plastikol Multipox FG) или силикатна основа (Multidur F), но целта на настоящата статия е да демонстрира ролята на продуктите на циментова основа в системите за хидроизолиране на басейни.
 
Басейни с епоксидна боя
За разлика от системите за хидроизолиране на басейни с керамика, където продуктите се подбират с презумцията да са еластични и да работят като еластична и поемаща напреженията комбинация от продукти, то системите за хидроизолиране на басейни с епоксидна боя имат коренно различен принцип.
Епоксидните продукти, независимо от това дали се полагат като запечатващ и боядисващ слой или като тънкослойно износоустойчиво покритие, са изключително твърди и нееластични. Употребата им в системите за плувни басейни изисква комбинация с продукти, чиито коефициенти на разширение са сходни с тези на епоксидната боя. Също така е необходимо основата за боядисване да се подготви по начин, по който да се елиминират всички остри вътрешни и външни ръбове и същите да се заоблят.

Deitermann HKS е подсилен с фибри продукт на циментова основа, който се използва за направа на холкери и за поправка на повредени бетонови повърхности. След полагане продуктът изсъхва и се втвърдява бързо и набира якост, близка до тази на бетоновата основа. С негова помощ се заоблят всички хоризонтални и вертикални ъгли и се предоставя основа за нанасяне на хидроизолационната обмазка.

Хидроизолирането на бетоновото корито се извършва с еднокомпонентна нееластична хидроизолационна обмазка на циментова основа Cerinol DS. Тя се нанася в 3 слоя с помощта на четка и маламашка като общата дебелина следва да достигне около 3 мм. Предварително се изисква навлажняване на основата за по-добро проникване на субстанциите в основата. Последният слой се пердаши за постигане на гладка за боядисване основа.

След пълното изсъхване на хидроизолационния слой се нанася цветната двукомпонентна епоксидна смола Eurolan FK 42. Първият слой се нанася като грунд, разреден с около 20% вода. Докато все още е лепкав, се нанася слой от неразредената Eurolan FK 42. След 5 до 24 часа, в зависимост от атмосферните условия, се полага и вторият слой неразредена боя. Общият разход за трите слоя е около 600-700 гр/м2. При стандартни условия басейнът е готов за ползване след около 7 дни.

Недостатъкът на тази система е необходимостта от переодично освежаване на повърхностния слой – средно на около 5 години.
Описаните по-горе технологии за хидроизолиране на басейни показват основните моменти в изпълнението на процесите и принципите на работа на материалите. Естествено съществуват и немалко други детайли, необходими за окончателното завършване на процесите.

Циментовите хидроизолации са по-икономичният вариант за хидроизолиране на басейни. Епоксидните системи покриват по-големи изисквания, използват сравнително комплицирани продукти и имат по-високо стойностно изражение. В крайна сметка изборът на система зависи както от изискванията към басейна, неговото местоположение, възможностите за подръжка, така и от желанията и възможностите на собственика.

Автор: Павел Павлов, “Максит България” ЕООД

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори