Търси

Комфорт в пасивна къща

Комфорт в пасивна къща и защо комфортната вентилация HomeVent от Hoval спомага за това?

Интересът към пасивните къщи расте и желанието за реализация също

Интересът към пасивните къщи расте и желанието за реализация също Автор / Източник: www.hoval.bg

Комфортната вентилация HomeVent от Hoval

Комфортната вентилация HomeVent от Hoval Автор / Източник: www.hoval.bg

Рекуперация на топлина, студ и влага

Рекуперация на топлина, студ и влага Автор / Източник: www.hoval.bg

Комфорт в здравословна среда, в свеж дом без шум, прах и алергени, топъл през зимата и прохладен през лятото

Комфорт в здравословна среда, в свеж дом без шум, прах и алергени, топъл през зимата и прохладен през лятото Автор / Източник: www.hoval.bg

Контролен панел с тъч дисплей с вграден датчик за въглероден двуокис

Контролен панел с тъч дисплей с вграден датчик за въглероден двуокис Автор / Източник: www.hoval.bg

Комфортна вентилация HomeVent е без усет за течение

Комфортна вентилация HomeVent е без усет за течение Автор / Източник: www.hoval.bg

Независимо от външната температура, HomeVent ще подаде винаги затоплен въздух в помещението

Независимо от външната температура, HomeVent ще подаде винаги затоплен въздух в помещението Автор / Източник: www.hoval.bg

Решетки и въздуходови се разполагат лесно в таван, стени или под

Решетки и въздуходови се разполагат лесно в таван, стени или под Автор / Източник: www.hoval.bg

Апаратите HomeVent са изключително компактни

Апаратите HomeVent са изключително компактни Автор / Източник: www.hoval.bg

HomeVent работи безшумно и не отделя конденз, което премахва нуждата от дренажна система

HomeVent работи безшумно и не отделя конденз, което премахва нуждата от дренажна система Автор / Източник: www.hoval.bg

Подавания въздух е затоплени и овлажнен в нормите на хигиенните граници

Подавания въздух е затоплени и овлажнен в нормите на хигиенните граници Автор / Източник: www.hoval.bg

Остранява се влагата в помещенията, където тя а в големи количества и така не се образува мухъл

Остранява се влагата в помещенията, където тя а в големи количества и така не се образува мухъл Автор / Източник: www.hoval.bg

Пресният въздух преминава през филтри висок клас F7 и след това се подава в помещенията

Пресният въздух преминава през филтри висок клас F7 и след това се подава в помещенията Автор / Източник: www.hoval.bg

Остранява се влагата и неприятните миризми в кухнята деннощно, без прекъсване

Остранява се влагата и неприятните миризми в кухнята деннощно, без прекъсване Автор / Източник: www.hoval.bg

Пресният въздух преминава през филтри висок клас F7 и след това се подава в помещенията

Пресният въздух преминава през филтри висок клас F7 и след това се подава в помещенията Автор / Източник: www.hoval.bg

PREV NEXT
Проспект комфортна вентилация Hoval HomeVent Hoval HomeVent advantages Hoval HomeVent Technical catalog

 

Интересът към пасивните къщи расте и желанието за реализация също, но все още броят им в България е ограничен. Покрай идеята за пасивна къща обаче, се реализират голям брой нискоенергийни къщи. Това са къщи, които не отговарят на нормите за пасивни, но са много близо до тях. 

Ето как изглеждат параметрите за пасивни къщи.
Основно се следи максимално употребяваната енергия за отопление, което трябва да е 15kWh/m2 годишно, при температура 20оС в помещенията. Също се следи и електрическата енергия, която се консумира от всички уреди в къщата и тя трябва да е 120kWh/m2, а ако има активно охлаждане в сградата, то максималната енергия за охлаждане трябва да е максимум 15kWh/m2 годишно. Още един важен фактор е коефициентът на въздухонепроницаемост на сградата (кратност на въздухообмена при разлика в налягането вътре в сградата и извън нея - 50Ра) е n50=max 0,6h-1 

Именно последния параметър прави сградите изключително въздухонепроницаеми, те са много добре изолирани и може да се каже „запечатани“.

В пасивните къщи я няма инфилтрацията, която в къщите преди години доставяше необходимия пресен въздух. За това от особена важност е инсталирането на комфортна вентилация в сградата. Тя работи постоянно, денонощно и подава необходимото количество пресен въздух. С нея домът е проветрен, без да има нужда от отваряне на прозорците и без да се губи топлина.

Комфортната вентилация HomeVent от Hoval – принцип и предимства: 

Комфортната вентилация не случайно се казва така. Тя е постоянна принудителна вентилация, която осигурява максимален комфорт в дома – проветрен, свеж дом, без шум, прах, алергени и мухъл. В основата й стои ротационен рекуператор (топлообменник), който оползотворява топлината от засмукания въздух и я предава на подавания въздух през зимния сезон, лятото рекуперира студ, т.е. използва хладния засмукван въздух от помещенията, за да охлади подавания пресен въздух в тях, а през цялото време рекуператора контролира и влажността. Ефективността му е 90-130 %

Рекуперация на влага е едно голямо предимство на кофмортната вентилация Hoval HomeVent, защото по този начин се оптимизира съдържанието на влага в дома. В помещенията, където тя е в големи излишни количества, като бани и кухни, тя се извлича и изхвърля с отработения въздух, но една малка част от нея се оползотворява през ротационния топлоомменник, за да се овлажни подавания въздух в рамките на хигиенния комфорт.

Контрол на влажнотта в цялата къща: извличане на влага в местата, където тя е повече и подаване, където и когато е необходимо.                   Особено зимата, когато отоплението изсушава въздуха, тази рекуперация на влага е от голямо значение. Регулирането на влагата е индивидуално според усещанията на всеки клиент и може да се настройва финно през контролното табло с тъч дисплей.

Контролният панел с тъч дисплей, който се разполага в дневната има вграден датчик за въглероден двуокис, автоматични и индивидуални режими за настройка на дебит и влажност.

Принципът на комфортната вентилация се изразява в нейната непрекъсната работа – подава и засмуква въздухо в малки количества, но постоянно. Засмукването на въздуха от къщата е от обслужващите помещения – бани, тоалетни, складове, кухни. Нагнетяването на пресния въздух става в дневни, трапезарии, спални, кабинети. Количеството подаван и засмукван въздух е едно и също, като по този начин се доставя пресен въздух в помещенията с продължително пребиваване на хора, а миризмите и влагата се засмукват от обслужващите помещения. Например за къща около 300 м2 и четиричленно семейство е подходяща вентилация HomeVent 300, която подава и засмуква общо дебит 300 m3/h. В най-общия случай се изчисляват по 30 m3/h за човек в помещение. Ако имаме спалня с двама родители, то в нея ще подадем 60 m3/h въздух, в дневната, където се събира семейството – 120 m3/h и така се оразмерява цялата къща, като оравновесяването става със засмукване от кухни, бани, мокри помещения, складове и други обслужващи помещения, където има влага или застоял въздух.  Благодарение на малкото количество въздух през решетка не се усеща течение, нито шум. Имаме един невидимо видим резултат. Без да се усеща, системата работи и гарантира максимален комфорт.  

Без усет за течение: Вие знаете как се усеща климатика, сравнете неговите 500 m3/h, с тези през решетка за подаван въздух на комфортна вентилация HomeVent  с 30 m3/h. Гаранция е, че няма да го усетите и чуете.

Друго голямо предимство при използването на комфортна вентилация е намаляването на праха, алергените и шума в дома, благодарение на вградените филтри висок клас F7 и премахване на нуждата от отваряне на прозорците за проветрение. За хората страдащи от алергии това е благодат. Място, в което те да се чувстват спокойни и защитени – техния дом. Възможно е също да се замени филтъра на подаван въздух с филтър с активен въглен.

Независимо каква е външната температура, комфортната вентилация ще подаде винаги затоплен въздух в помещението. HomeVent може да работи и на температури под -15С, без да има опасност от замръзване или необходимост от допълнително ел. подгряване на пресния външен въздух. Това е благодарение на ротационния топлообменник, който в зависимост от външната температура, преценява с каква скорост и колко количество въздух да подаде, така че вътре в помещението въздухът да се подава винаги затоплен през зимата. През решетката се подава въздух с  17-18С, който още в първите 20 см след като навлезне в стаята, поради бавната скорост се затопля до 20 С, колкото е в помещението.

Разполагането на решетките е с големи възможности. Система от гъвкави въздуховоди, гофрирани от вън и гладки от вътре, разпределя въздуха разномерно до всяка една решетка. Поради малкия диаметър от само 7,5 см, те лесно се скриват в окачен таван, стена, под или дори могат да бъдат забетонирани в бетонова плоча, ако това се заложи още на проектно ниво. 

Веднъж инсталирана комфортната вентилация вече не представлява ангажимент. Тя работи постоянно, денонощно, без прекъсване и това дори при минимална консумация на електро енергия – от 50W до 100 W в зависимост от големината на апарата и конкретния режим.

Апаратите HomeVent са изключително компактни и могат да бъдат монтирани на различни, удобни за клиента места. В сутерен, подпокривно пространство, междустълбищно пространство, гардероб, килер и други подходящи места. Тя работи безшумно и не отделя конденз, което премахва нуждата от дренажна система. 

Благодарение комфортната вентилация в пасивните и нискоенергийни къщи се осигурява постоянен комфорт и икономии. Гарантира се достатъчно количество пресен въздух за всеки обитател – 30m3/h, концентрацията на CO2 в помещенията никога не достига 1000ррm (граница на Петенкофер),   избягва се навлизането на прах, алергени и др. вредности от околната среда, чрез употребата на поленови филтри (клас F7), енергийните загуби от пресния въздух са сведени до минимум с използването на високоефективни топлообменници – ротационен рекуператор, намаляват се разходите за отопление и охлаждане с до 20%, няма шум в дома от околната среда, както и е възпрепятствано разпространението на шум от помещение в помещение.

Свържете се сега с експерт на Hoval и вземете най-доброто  решение  за Вас или Вашите клиенти: home.bg@hoval.com, 0884 950 886

 

Автор: Hoval Bulgaria

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори