Търси

Енергийната криза като шанс

Не само обезпокоителните доклади на ООН за промени в климата алармират все по-настоятелно за необходимостта от пестене на енергия и придобиването й от неконвенционални източници

Фотоволтаичните системи в България

Като държава член на ЕС България има задължение да транспонира в националното законодателство всички директиви на съюза.

  • Етикети:

Енергийна ефективност към настоящия момент в България

Свидетели сме на все по-висок ръст на енергопотребление в световен мащаб. Oгромна е консумацията в Индия и Китай, най-вече поради бурното развитие на индустрията там.

Страница 2 от 2

Следваща страницаНа сайта на ka6tata.com

затвори