Търси

Термодинамичните слънчеви системи...

...нов поглед в отоплението със слънчева енергия

Термодинамични слънчеви системи

Термодинамични слънчеви системи Автор / Източник: Тинотех

Термодинамични слънчеви системи

Термодинамични слънчеви системи Автор / Източник: Тинотех

PREV NEXT

Целогодишното отопление с помощта на термопомпени инсталации винаги е привличало погледа с възможностите за кардинално решаване на проблема с енергийната ефективност, комбиниран с екологичните енергоизточници. 

Предимството на термопомпите вода-вода е, че източникът на енергия от подпочвените  води се характеризира с относително постоянство на параметрите независимо от сезона. Това осигурява стабилно енергозахранване на отоплителната инсталация и прави отоплението с термопомпа вода-вода особено ефективно и желано. Проблем обаче в много случаи се явява потребността водоизточникът да е с достатъчен дебит за необходимата мощност. Връщането на охладената вода в същия водоносен слой е друг проблем. 

Полагането на земно-воден топлообменник във вид на серпентина на дълбочина около 2 м  вместо сондаж е решение, свързано с наличието на подходящо място, сравнително по-големи инвестиции и сериозни земекопни работи,  които невинаги са възможни или приемливи.

Компромисно решение е термопомпата въздух-вода, свързано обаче с по-ниската ефективност в моментите, когато топлинната енергия е най-необходима. Климатиците също попадат в категорията компромиси поради по-ниското инвестиционно натоварване. По отношение на техните показатели и приложимост има какво да се желае, независимо от решенията, които подобряват донякъде показателите им.

Един добър начин за подпомагане на отоплението в светлата част на деня са слънчевите колектори, комбинирани с подходящ термоакумулатор. Комбинирането на слънчеви панели заедно с термоакумулатор и бивалентна термопомпа е възможност, която може да оптимизира показателите за ефективност на отоплителната система. Комплектувана  със система за управление на енергийния добив, натрупване и разпределение на енергията, тази система е едно високотехнологично решение, осигуряващо топлинен  комфорт. 

За съжаление тази система попада в ценови клас, който не е по възможностите на обикновения човек, независимо от бързата възвръщаемост на инвестицията.

Една нова възможност е използването на термодинамични панели и системи за усвояване на слънчевата енергия в пряк и косвен вид.

Термодинамичният панел е оформен като лека метална плоча с размери 2000/800/20 мм, съставена от два листа метал с подходящо оформени канали между тях. Те са изпарителната част от термопомпата слънце/въздух-вода. 

Панелите се поставят на удобно място на покрив, върху стена или на подходящо място в двора, като е желателно да са ориентирани на юг и да им се осигури свободен контакт с въздуха. Останалата част от термопомпата е оформена по класически начин, като кондензаторът на по-малките системи е интегриран в бойлер или термоакумулатор.                                                              

Използването на подобна терминология се налага от характера на топлоизточника, който, както и в другите видове термопомпи, е слънцето.  

За разлика от изброените случаи, където слънчевата енергия се ползва индиректно – чрез акумулираната слънчева енергия във водоизточника, земята или въздуха, при термопомпата слънце/въздух-вода основният  енергообмен става с  директно усвояване на слънчевата радиация, включително и разсеяната, както и акумулираната в околната среда (при дъжд, вятър).

Предимството на термодинамичните панели в сравнение с класическия тип слънчеви панели се състои в голямата температурна разлика между абсорбиращата повърхност и температурата на изпарение на фреона и  усвояване на слънчевата светлина. 

Това е абсорбер с директно изпарение на работния флуид, което дава възможност за максимално ефективно усвояване на прякото и разсеяното слънчево излъчване. Нещо повече – така се подобрява и възможността за усвояване на енергия от въздуха или дъжда. По този начин сравнението между класическите и термодинамичните слънчеви панели става безпредметно. Добив на енергия е възможен вече 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Така се елиминира и основният недостатък  на термопомпите въздух-вода, а именно зависимостта от сезона, околната температура, и до голяма степен се изравняват характеристиките за добив на топлина в различните часове от денонощието и годината. Вече не е задължително и използването на сондаж или земно-воден топлообменник за абсорбиране на акумулираната слънчева енергия чрез класически решения с термопомпи.                                                                                  

Друго важно предимство на този тип термопомпи, съответно панели, е високият коефициент на трансформация (COP), достигащ стойности над 8 при директно слънчево греене. Това тяхно качество, в комбинация с подходящо избрана схема на управление и термоакумулиране, дава възможност за изграждане на високоефективни енергийни решения за отопление (виж www.tinotech.bg, HEETEX), включително и системи от висок клас (deBREIT). 

Новото поколение термодинамични слънчеви системи са ефективно съчетание на предимствата на слънчевите панели и термопомпените системи, без да страдат от основните им недостатъци. По този начин се достига до следващото по-високо ниво в усвояването на слънчевата енергия, използвана за отопление и топла вода, с което да се покрият  80% от енергийните нужди на едно домакинство. 

Автор: Тинотех

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори