Търси

Лъчисто подово отопление

Лъчистото отопление позволява равномерно разпределение на топлината по целият под.

Полагане на тръби от омрежен полиетилен за подово отопление.

Полагане на тръби от омрежен полиетилен за подово отопление. Автор / Източник: http://www.theunderfloorheatingcompany.co.uk

Мокра инсталация за подово отопление.

Мокра инсталация за подово отопление. Автор / Източник: http://kootenayhouse.blogspot.com

Суха инсталация за подово отопление.

Суха инсталация за подово отопление. Автор / Източник: http://www.rhodeshill.co.uk

Термостат за подово отопление.

Термостат за подово отопление. Автор / Източник: 3. http://www.allbriteunderfloorheating.co.uk

PREV NEXT

Лъчистото подово отопление е технология използвана от векове. Римляните канализирали топъл въздух под подовото пространство на вилите си, а корейците съсредоточавали горещи димни газове там преди да ги изведат посредством комини извън домовете си. През 1930г., архитектът Франк Лойд Райт прекарва тръби с топла вода през подовете на много от проектираните от него сгради. 

Повечето хора, чиито домове са снабдени с подова отоплителна система посочват комфорта и тихата и работа като нейни основни предимства. Лъчистото отопление позволява равномерно разпределение на топлината по целият под, а не само локално, както при използването на печки, климатици и други видове такива системи. Помещенията се загряват от долу нагоре, като по този начин позволяват директно затопляне на краката и тялото на хората, обитаващи дадено пространство. Тези системи елиминират проблема с въздушните течения и циркулирането на прах и замърсявания, който съществува при климатичните инсталации. 

Равномерното разпределение на топлината води до намаляване на сметките за отопление. При наличие на лъчисто подово отопление често термостата се настройва на по-ниска температура в сравнение с тази при другите системи за централно отопление. Това е така, тъй като цялата повърхност на пода излъчва приблизително същото количество топлина като човешкото тяло, което създава усещане за комфорт на присъстващите, дори при температура на околния въздух от 18ºC. Системите за лъчисто отопление допускат по-малко количество външен студен въздух в затворени помещения, отколкото климатичните отоплителни системи, като по този начин водят до енергоспестяване от порядъка на 15 до 20% в сравнение с последните. Това твърдение не е общовалидно, тъй като комфортната топлина на отделните индивиди е различна и не всеки се чувства добре при по-ниска температура на околния въздух. 

Друго предимство на лъчистото подово отопление е възможността за нагряване на водните котли за отопление до по-ниска температура, което води до възможността за удължаване на експлоатационният им срок (до 45 години). Подовото отопление работи при температура на течността в котела между 29-60ºC, докато при други хидравлични отоплителни системи тази температура е от порядъка на 54-71ºC.

Не на последно място стои и естетичното предимство на това отопление – то е невидимо. При него не е нужно поставянето на радиатори или калорифери, които да загрозяват интериора. При тези системи липсва и постоянния шум, произвеждан от вентилаторите, задължителни при други подобни системи. 

Съществуват три типа лъчисто подово отопление: лъчисто въздушно подово отопление (топлоносителят е въздух); лъчисто електрическо подово отопление и лъчисто хидравлично подово отопление. Тези три типа могат да бъдат подразделени допълнително според типа на инсталацията на: такива, които използват голяма термомаса на бетонна плоча или лека бетонова настилка върху дървена подложка (така наречените „мокри“ инсталации); и такива, при които тръбната система на лъчистото подово отопление се полага между два слоя от шперплат или просто се закрепя под подовото покритие (така наречените „сухи“ инсталации).

Тъй като въздуха не може да задържа големи количества топлина, въздушното подово отопление не е ефективно и не се използва за жилищни пространства. Електрическото подово отопление е енергийно ефективно, само, ако се използва за загряване на бетонните плочи по време на нощната енергийна тарифа – от 22.00ч. до 6.00ч.
В случай, че термомасата е достатъчно голяма, топлината запасена в нея може да поддържа комфортна температура от 8 до 10 часа, без нужда от допълнителен разход на електроенергия. 

Хидравличните системи за лъчисто подово отопление са най-широко разпространени и най-ефективни. Принципът им на действие е следния: загрятата в котел вода се изпомпва в тръбна система, положена по специален начин под подовата настилка, като температурата във всяко помещение се контролира посредством регулиране на притока на гореща вода през всяка тръбна линия. Това се прави чрез система от клапи или помпи и термостати.

Мокрите инсталации са най-старата форма на модерно лъчисто отопление. При тях, системата от тръби се полага в бетонна фундаментна плоча или лека бетонна подложка. Ако подът не е солиден, може да има нужда от допълнително укрепване, поради допълнителната маса на тръбите. 

Благодарение на развитието на техниката в последно време сухите инсталации за подово отопление стават по-популярни и изместват мокрите такива. Основна причина за това е по-бързото им и лесно полагане, както и по-ниската им цена. Съществуват няколко начина за изграждане на суха инсталация за подово отопление. Някои сухи инсталации изискват извършване на пробивни дейности за полагане на тръби между носещите греди на пода. В този случай е нужно полагането на допълнителна отразяваща изолация, под тръбите с цел насочване на топлинната енергия нагоре. В други случаи тръбите се полагат над носещата конструкция на пода и под подовата настилка в алуминиеви дифузори, които са необходими за постигане на по-равномерно разпределение на топлината. Тръбите и дифузорите са разположени в специални траверси, които поемат тежестта им. 

За да бъде ефективно едно такова отопление, е необходимо то да бъде съчетано с подходящо подово покритие. Керамичните плочки най-често се използват при този вид отопление. Възможно е и използването на настилки като мокет, балатум, килими, паркети и дори непокрит цимент. Това, което трябва да се вземе под внимание, за да бъде ефективна системата за подово отопление е, че всяко покритие, което изолира пода води до намаляване или забавяне на разпространението на топлината, навлизаща в помещението, което води до увеличаване на консумацията на енергия. В случай, че обитателите държат да поставят килим, е добре използването на такъв с плътна подплата и възможно най-малки размери. Ако подовете са покрити само в отделни помещения, то е необходимо за тези помещения да се предвидят отделни клонове от системата за подово отопление, към които да се подава вода с по-висока температура, която да компенсира загубите на топлина в килимите. При използване на паркет за покриване на подовото пространство се препоръчва използването на ламиниран, вместо такъв от масивно дърво. Това намалява възможността за свиване на дървото и получаване на пролуки в него, следствие изсушаването му от топлината. При монтиране на паркет от масивно дърво и наличие на подово отопление е необходимо спазването на специални препоръки и предписания.

За ефективността на подовата отоплителна система значение има и материала, от който са изработени тръбите. Най-старите системи за подово отопление се изработват с медни или със стоманени тръби, положени в бетонни подове. Често тези тръби са неизолирани, поради което следствие на химични реакции между бетона и метала, тръбите корозират и се появяват течове. Повечето производители на хидравлични системи за лъчисто подово отопление днес използват тръби от омрежен полиетилен или гумени тръби с кислородна дифузионна преграда. Тези материали са доказали надеждността си при използването им при тръбни системи за подово отопление. Поставянето на специални флуидни добавки във водата също допринася за избягването на корозията. 

Системите за лъчисто подово отопление, вградени в бетонна подложка изискват дълго време за повторно затопляне, ако бъдат оставени да изстинат. Това представлява голямо неудобство, преодоляването на което е възможно посредством система за управление. 

Въпреки, че системите за лъчисто подово отопление, обикновено включват котел за загряване на водата, последната може да бъде подгрявана и от геотермална термопомпа. Една такава система предлага голямо енергоспестяване, особено на места, където товара за отопление и този за охлаждане на затворените пространства са относително еднакви. Друга алтернатива, особено подходяща за малки къщи е използването на газов котел за загряване на водата. 

Автор: инж. Полина Петкова

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори