Консим инженеринг ЕООД
Бизнес адрес

София , бул. Ал. Стамболийски №57

 

За контакти

Тел.: 02/ 988 01 19

Факс:

Моб.:

 

Лице за контакти
Нели Бояджиева

Фирмено инфо

Отопление, вентилация, климатизация