СТРОЙВЕК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Бизнес адрес

Перник

 

За контакти

Тел.: 0878447772

Факс:

Моб.:

 

Лице за контакти
инж. Красимир Мирчев

Фирмено инфо

Фирма „Стройвек инженеринг” е регистрирана през 1997 г. През 2007 г. е вписана в Търговския регистър. Идентификационен № 113 033 745 .Регистрация по ДДС И№ BG 113033745. Адрес по регистрация : гр. Перник жк. ”Тева” 31/20 Адрес за кореспонденция : гр.Перник ул.”Струма” № 54 МОЛ и Управител инж. Красимир Иванов Мирчев От 2005г е член на Българска строителна камара (БСК), а от 07.05.2008 г членува в приемника на БСК – Камара на строителите в България ( КСБ ) От 18.03.2008 г. фирмата е вписана и Централния професионален регистър на строителите с Удостоверение № І – NV 002339 за изпълнение на строежи от Първа група – Високо строителство - четвърта и пета категория и Удостоверение № V – NV 001576 за изпълнение на довършителни работи.

Уеб Сайт E-mail Брошура