Винербергер ЕООД
Бизнес адрес

1172 София, ул. Св. Пимен Зографски 4, Бизнес сграда 2

 

За контакти

Тел.: 02/8066777, 8066720

Факс: 02/8066778, 8066721

Моб.:

 

Лице за контакти
Петър Петров, Момчил Йорданов

Фирмено инфо

Дейността на Винербергер обхваща всички процеси от добива на глина, производство, въвеждане и сертифициране на продукцията, до търговията и технически консултации при проектиране и изпълнение на система от керамични изделия - голямоформатни блокове и щурцове POROTHERM и фасадна керамика TERCA.