Търси

Изложба, посветена на природата и опазване на околната среда

Изложба, посветена на природата и опазване на околната среда, съпътстваща филмова програма и занимания за деца в Експо Баня София, до края на месец август.

От 20 юли до 30 август в Експо Баня София- еко- изложба.

От 20 юли до 30 август в Експо Баня София- еко- изложба. Автор / Източник: Рока България

Изложба, посветена на природата и опазване на околната среда,

Изложба, посветена на природата и опазване на околната среда, Автор / Източник: Рока България

PREV NEXT

Изложбата е организирана от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд и представя проекти в сферата на опазване на биоразнообразието, опазване на земите и почвите и използването на възобновяеми енергийни източници.

От 20 юли до 30 август в Експо Баня София, изложбен център на Рока България, е представена еко-изложба.
Тя показва добрите практики в сферата на опазване на околната среда и устойчивото развитие, създадени с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд. На 39 пана, в снимки и текст са представени част от съфинансираните български проекти, насочени към опазване на биоразнообразието, опазване на земите и почвите и използването на възобновяеми енергийни източници. Представени са проекти от цялата страна, вече реализирани или в етап на развитие, на който са постигнати реални резултати.  

Изложбата ще бъде подкрепена и от прожекции на филми на еко-тематика, свързани с част от проектите. От 8 до 12 август включително, посетителите на Експо Баня София могат да видят серия документални филми с различна продължителност.
Техните заглавия са :
По пътя на кафявата мечка; Беглика – има ли такова биле?;
Лига Биомаса;
Спасителен център за диви животни;
Природозащитен Център Източни Родопи;
Узана Поляна Фест 2011.

Организаторите и домакините на изложбата са помислили и за най-малките посетители. В края на месеца, от 22 до 27 август, те могат да се включат в забавни игри и викторини, и да научат повече за природата. Една от изненадите за най-малките ще бъде играта Блатен пъзел, организирана от Сдружение за дива природа Балкани.

Изложбата е отворена за посещения до 30 август 2011 г.
Адресът на Експо Баня София е бул.Мария Луиза 16,
а работното време е :
понеделник-петък от 10.00 до 19.00 ч.
и събота от 10.00 до 14.00 ч.
Програмата на изложбата и съпътстващите мероприятия е публикувана на интернет страницата на Рока България www.bg.roca.com и на страницата на Експо Баня София във фейсбук.

Програма за малки проекти на Глобалния екологичен фонд
Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд финансира проекти в България от 2006 година. От тогава до днес са съфинансирани 92 проекта на стойност над 3 милиона щатски долара. Паричните средства за съфинансиране, предоставени от одобрените проекти са в размер на 3 милиона долара и доброволен принос, остойностен на 1,4 млн. долара. По този начин, портфейлът на Програмата за България достига до 7,4 милиона щатски долара за 5 години.

Програмата е насочена към предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инициативи на местните общности (НПО, инициативни групи, граждански сдружения), свързани с петте сфери на ГЕФ:
    опазване на биоразнообразието
    смекчаване на изменението на климата
    опазване на международни води
    предотвратяване на деградацията на почвата (основно опустиняване и обезлесяване) и
    ограничаване разпространението на устойчиви органични замърсители (УОЗ).

Приоритет за България за периода 2008-2010 г. е изменението на климата. Това се потвърждава и от най-голямата сума, заделена от Програмата за тази област на действие - 1,6 милиона щатски долара. Опазването на биологичното разнообразие е също с висок приоритет, тъй като страната ни е сред най-богатите в Европа по разнообразие на живота. Над 1 млн. долара са одобрени за проекти, допринасящи за опазване на биологичното разнообразие. За преодоляване на деградацията на земите (ерозия) са усвоени 400 000 щ.д., следвани от другите две тематични области, където ПМП работи – „води” и „устойчиви органични замърсители”.

Основните сфери на действие на Програмата са свързани с осъществяване на проекти за устойчиво земеделие, развитие на екотуризъм, насочен към опазването на биологичното разнообразие, демонстрационни проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Програмата успява да достигне до най-отдалечените кътчета в страната, като например Заслон „Тевно езеро” и да финансира инициативи на хората в най-малките населени места.


Автор: Рока България

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори