Търси

АСЕМ те кани на второто практическо обучение за 2013 г.

Асоциация за строителство с естествени материали е неформална група, с общи интереси в области, като архитектура, енергоефективност, екология, нисковъглеродно строителство, биология на сградите

Асоциация за строителство с естествени материали

Асоциация за строителство с естествени материали Автор / Източник: АСЕМ

Техниката Коб е стара форма на естествено строителство със земна маса

Техниката Коб е стара форма на естествено строителство със земна маса Автор / Източник: АСЕМ

Изграждане на външни стени от Cob, лека глина и сламени бали.

Изграждане на външни стени от Cob, лека глина и сламени бали. Автор / Източник: АСЕМ


Сламата е дишащ материал, създаващ благоприятен микроклимат

Сламата е дишащ материал, създаващ благоприятен микроклимат Автор / Източник: АСЕМ

PREV NEXT


Асоциация за строителство с естествени материали е неформална група, с общи интереси в области, като архитектура, енергоефективност, екология, нисковъглеродно строителство, биология на сградите, слънчева архитектура, изграждане на устойчиви взаимовръзки и общности.

Развива дейността си в теротерически, изследователски и практически посоки, като въвлича все повече специалисти, професионалисти от строителния сектор, граждани и студенти. Работи за създаване на здравословни сгради с естествени строителни материали, чрез принципи на проектиране, които осигуряват високо качество и комфорт на обитаване за хората и същевременно щадят природата.

Асоциация за строителство с естествени материали те кани на второто практическо обучение за 2013 г., което ще се състои от 1-ви до 20-ти септември в с.Извор. Обучението е част от изграждането на демострационна биодинамична къща, която ще послужи за обучения и анализ на различни строителни техники с естествени материали.

Обучителният курс се осъществява в рамките на проект “Принос към развитието на нисковъглеродно строителство” в България, чрез разработване и позициониране на иновативни продукти и системи от естествени строителни материали и обучение по устойчиво строителство в УАСГ съфинансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд. Една от основните цели, които преследва Асоциацията с поредицата обучителни курсове е сформиране на екип за разширяване на дейността на организацията.

Теми на обучението са :

  • Изграждане на външни стени от Cob, лека глина и сламени бали.

 

  • Техниката Лека глина или олекотена земя (Light clay също позната, като light straw clay, light clay straw, slipstraw) представлява смес от глина и слама, използвана, като пълнежен материал при сгради с дървена конструкция.


Техниката Коб е стара форма на естествено строителство със земна маса. Думата cob идва от старанглийски корен значещ: буца, парче, кочан или овална маса. Основно наименуванието му е дадено заради формата на „топката“, чрез която се транспортира сместа от мястото на приготвяне до мястото на вграждане.  Приложението му се разпростира от стени на къщи, през огради, пещи и огнища, маси, столове до детски площадки.

Сламата е дишащ материал, създаващ благоприятен микроклимат, като максимална ефективност се постига, когато е съчетан с други естествени материали, като обичайната натурална глина и/или вар, приложени, като слоеве мазилка. Екологичночист материал с минусов CO2 отпечатък, който дава много възможности.

Другото предстоящо обучение, организирано от Асоциацията е Програма за продължаващо обучение в Университета  по архитектура, строителство и геодезия през м.ноември: Естествени строителни материали и технологии за строителство с тях.
Обучителният курс е в контекста на устойчивото развитие и акцент върху естествените строителни материали, техните свойства и области за приложение, както и специфичните особености на технологиите за строителство с тях.

Ще бъдат представени теоретичните и практични насоки наизползването на естествените строителни материали, на въздействието им върху околната среда и комфорта на обитаване. Ще бъдат засегнати принципите на устойчивото строителство, енергийната и ресурсна ефективност, опазването на околната среда и здравословния микроклимат в помещенията са акцентите по веригата „околна среда - сграда - обитатели“, ключът към устойчиво развитие.

АСЕМ провежда семинари, конкурси, презентации,  обучения, участва в конференции и практически работни семинари. Едно от значимите постижения на организацията е създаване на условия за легално използване на сламените бали като строителен материал,  което отваря врати за алтернативи и иновации с екологична насоченост в строителния сектор.
През  2009  и  2010 г. АСЕМ  заедно с Институт за научни изследвания и проектиране към УАСГ разработи концепция за легитимиране на сламените бали като строителен материал за изграждане на неносещи стени.
След провеждане на лабораторни изследвания в Института за научни изследвания и проектиране, и външни лаборатории, бе издадено техническо становище за влагане на сламата в строителството. Разработени бяха практически методи за прилагането й. На базата на това становище през 2013 г. беше издадено и първото разрешително за изграждане на сламена сграда в България.
Основни консултанти и партньори при издаване на техническото одобрение за сламени бали бяха:

  • FASBA – Съюз за Строителство със слама – Германия
  • Еquilibre – Организация за Устойчиво развитие и строителство с естествени строителни материали – Естония

В момента Асоциацията извършва същата процедура и лабораторни тестове за легализирането и на друга техника от естествени материали – „лека глина“, отново в партньорство с УАСГ  като част от проект “Принос към развитието на нисковъглеродно строителство в България, чрез разработване и позициониране на иновативни продукти и системи от естествени строителни материали и обучение по устойчиво строителство в УАСГ, съфинансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд.

За повече информация www.asem-bg.org и ФБ страницата на Асоциация за строителство с естествени материали.

Автор: АСЕМ

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори