Търси

Софарма Бизнес Тауърс е новият символ на София

10 октомври 2011 г., София. Най-новият символ на София – Софарма Бизнес Тауърс, е новият дом за престижния бизнес и новият измерител на успеха.

www.sopharma-imoti.com

www.sopharma-imoti.com Автор / Източник: www.sopharma-imoti.com

www.sopharma-imoti.com

www.sopharma-imoti.com Автор / Източник: www.sopharma-imoti.com

www.sopharma-imoti.com

www.sopharma-imoti.com Автор / Източник: www.sopharma-imoti.com

PREV NEXT

10 октомври 2011 г., София. Най-новият символ на София – Софарма Бизнес Тауърс, е новият дом за престижния бизнес и новият измерител на успеха. Кулите са в непосредствена близост до Метростанция 10 и до КАТ и са мечтано място за работа, пазаруване и развлечения за всички, които желаят да живеят в естетизирана и енергийно ефективна среда, на място, където всеки детайл е внимателно обмислен и реализиран с висок професионализъм.

Софарма Бизнес Тауърс е пример за „зелена архитектура“, за управление на всички системи и за великолепно реализирана инвестиция. Инвеститорът „Софарма имоти“ АДСИЦ влага над 50 млн. евро в комплекса Клас А не само за да спечели, но и да промени облика на столицата, създавайки истински шедьовър на архитектурно-строителната мисъл. Със сигурност този комплекс ще бъде гордост за София и гражданите й и тепърва качествата му ще бъдат оценявани високо.

„Трендът в съвременното строителство през последните години е стремежът за строителство в хармония с околната среда, амбицията да се създават „зелени“ сгради, да се твори устойчива архитектура. Строителната индустрия е основен генератор на въглеродни емисии, затова е логично и да се търсят нови устойчиви решения, които да ги намалят максимално. Софарма Бизнес Тауърс са първите истински „зелени сгради“ в България. Фасадата, осветлението, климатизацията и вентилацията, системата за сградно управление (BMS), зеленият покрив – всичко е творено с мисъл за максимална енергийна ефективност, намаляване до минимум на вредните емисии за опазване на околната среда“, каза Борис Борисов, изпълнителен директор на „Софарма имоти“ АДСИЦ.

Софарма Бизнес Тауърс е уникален по мащабите и реализацията си проект за Източна Европа. Архитектурният шедьовър е с разгъната застроена площ 51 000 кв.м. Освен бизнес офиси, разположени в две кули, комплексът включва двуетажен търговско-развлекателен комплекс с разгъната застроена площ 11 000 кв.м и голям озеленен покрив. Сградите са Клас А, най-високият клас според европейските и световните класификации за търговски и офис площи.

Конструкцията на сградата е изградена от леки ребрести стоманобетонни плочи, много по-икономични от традиционните. Върху тази стоманобетонна конструкция е разположен повдигнатият под на етажите, където са всички комуникационни канали и връзки. Сградите имат и функцията да запазват и отдават акумулираната топлина. Леката конструкция изисква изтъняване във височина, за да се облекчи натоварването и да се намали вибрацията на високото тяло.

Сградите са с децентрализирана отоплителна система с разположени по периметъра конвектори. Те работят само когато е необходимо, през по-голямата част от годината дори не се налага да работят. Всичко е подчинено на амбицията да се пести до 50% от обичайно използваната във всяка сграда енергия.

Фасадата на сградата е специално разработена по системата double skin („двойна кожа“) – във фугата между двете стъкла на фасадата са разположени специални автоматизирани слънцезащитни „щори“. Ролята на щорите, които имат микрогребеновидно покритие, е да отразяват обратно пряката слънчева светлина и радиация, като пропускат към помещенията единствено дифузна светлина. Така не се получава „натрупване“ на температура вътре във фасадата, а и сградите „се преобличат“ в рамките на деня, което допринася за уникалния им външен вид. Фасадата има още едно предимство – прозорците се отварят за проникване на свеж и чист въздух в помещенията.

За създаването на тази уникална фасада бе създаден консорциум от няколко фирми – „Кристиян Нейко“, „Рейнърс“, „Астрал“ и „Ретро солар“. Те вложиха целия си професионализъм и умения, за да създадат единен продукт с уникални качества.

Зеленият покрив на Софарма Бизнес Тауърс е върху ниското тяло, обхващащо целия комплекс. Това е най-големият реализиран проект в България за озеленяване на покривно пространство – 7 дка. Зеленият покрив ще осигурява по-ниска температура през лятото, по-чист въздух, пречистване на дъждовните води и т.н. Част от него е остъклена, за да пресъздаде усещането за покрита търговска улица сред посетителите на търговския комплекс.

Той допринася значително за подобряване качеството на въздуха в района на комплекса. Зеленият цвят успокоява и носи радост на всички обитатели, които го виждат. Едно от предимствата на озеленените покриви е, че те задържат дъждовната вода в растителния и дренажния си слой. При последващото си нагряване от слънцето тя се изпарява и така намалява количеството, постъпващо във външната канализация. Озеленените покриви увеличават биоразнообразието в градската среда, спомагат за свързване на прашните частици във въздуха и играят роля на звукова бариера.

Осветлението на сградата е система от висящи осветителни тела. Те използват максимално ефективно интензитета на светлината. Както и останалата част от сградната инсталация, осветлението е свързано с BMS, която позволява автоматичното му управление.

Системата за сградно управление (BMS) осигурява надеждното управление на сградните инсталации – ВиК, електро, измервания. Те също така допринасят за по-високия комфорт на обитателите на сградите, за повишаване нивото на енергийна ефективност чрез оптимизация на топлинната и студовата енергия. BMS на Софарма Бизнес Тауърс включва: наблюдение и контрол на eлектрическата енергия, наблюдение и контрол на осветлението, UPS системи, управление на ОВиК системата, управление и наблюдение на ВиК система, системи за сигурност и достъп, видеонаблюдение, наблюдение и управление на пожароизвестяване и пожарогасене, асансьорен контрол, автоматизиране на паркинги и гаражи и др.

Светлина, удобство, фантастична локация, съвременен дизайн – всички тези предимства правят неустоимо предложението за разполагане на бизнеса точно на това място. Според експертите инвестиция от този род се изплаща за период от 7 до 10 г. И наистина си струва. Защото това е инвестиция във висококачествен професионален и личен живот през 21. век.

Любопитни факти за Софарма Бизнес Тауърс:

Колко стъкло е използвано – 18 000 кв.м
Колко бетон е използван – 35 000 куб.м
Колко пръст е изкопана – 78 000 куб.м
Колко хора дневно са работили – 300 души на ден
Колко кабели са опънати в сградите – 420 км
Колко арматура е използвана – 4500 т
Колко са въздуховодите – 12 000 кв.м
Асансьорът ще се движи със скорост 3,5 м/сек
Building Management System управлява 30 000 точки.

За „Софарма имоти“ АДСИЦ:

„Софарма имоти“ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Дружеството е учредено на 20.03.2006 г. и е вписано в търговския регистър с решение № 1 от 24.03.2006 г. по Ф.Д. 3548/2006 на СГС за неопределен срок. Регистрираният капитал в размер на 11 700 000 лв. и е разпределен в 11 700 000 броя безналични поименни акции с номинал 1 лев всяка.
През 2008 г. дружеството получава наградата на в. „Дневник 100“ за най-добър АДСИЦ.
През 2007 г. Българската търговско-промишлена палата награждава „Софарма имоти“ за първо място по приходи от продажби в категорията до 19 500 хил. лв.

Автор: www.sopharma-imoti.com

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори