Търси

Синхрон-С и Сименс проведоха съвместни семинари в страната

Представени бяха специализирани решения, продуктови и технологични новости, нормативни изисквания и актуални стандарти.

Синхрон-С и Сименс проведоха съвместни семинари в страната

Синхрон-С и Сименс проведоха съвместни семинари в страната Автор / Източник: www.synchron-s.com

Г-н Стойчев, управител на Синхрон-С, представи дейността на фирмата

Г-н Стойчев, управител на Синхрон-С, представи дейността на фирмата Автор / Източник: www.synchron-s.com

Презентация на г-н Кръстев, Сименс

Презентация на г-н Кръстев, Сименс Автор / Източник: www.synchron-s.com

PREV NEXT

Синхрон-С и направление Сградни технологии на Сименс представиха новостите в областта на противопожарната защита пред специалисти и проектанти от цялата страна.

В средата на юни в градовете Плевен, Варна и Бургас двете компании проведоха серия семинари, посветени на съвременните тенденции при проектиране и изпълнение на системи за пожароизвестяване и пожарогасене. Представени бяха специализирани решения, продуктови и технологични новости, нормативни изисквания и актуални стандарти. Събитията бяха организирани от КИИП.

Г-н Стойчев, управител на Синхрон-С, представи дългогодишната дейност на фирмата в областта на проектирането и изграждането на противопожарни системи като обхвана всички аспекти на пожарната защита. Бяха представени стандартни и специфични решения за пожароизвестяване - конвенционални, адресируеми и аспирационни инсталации, технологии за детекция на огън, методи и специални детектори за ранно откриване на пожар.

Същността, основните характеристики и приложенията на методите за пожарогасене - инсталации с инертни газове и химически газове FM 200 и Novec 1230, спринклерни инсталации, инсталации с водна мъгла и пяна бяха основна част от презентацията, като беше направен сравнителен анализ от гледна точка на тяхната ефективност и икономичност при избор на оптимално решение за пожарна защита. Специално внимание беше отделено също на изискванията към проектите, свързани с противопожарна автоматизация, противопожарен сценарий и тестове за плътност на помещенията, чието изпълнение гарантира по-висока ефективност на инсталациите.

Всичко това беше подкрепено с интересни примери от дългогодишната практика на Синхрон-С в областта на автоматизираните решения за противопожарна защита. В края на презентацията г-н Динев - специалист от НБА "Пожарна и аварийна безопасност", представи спецификите при изготвяне на цялостен проект по част „Пожарна безопасност" от инвестиционното проектиране, също част от дейността на Синхрон-С.

В своята презентацията, г-н Кръстев, инженер Системи за сигурност и пожарна безопасност в Сименс, запозна гостите с оборудването и технологията на Сименс. Той разгледа подробно пожароизвестителните системи Cerberus PRO и Cerberus FIT, системите за газово пожарогасене Sinorix, решения за противопожарна автоматика, както и софтуера за интеграция на системи за сигурност и безопасност Cerberus DMS. Демонстрация на гасителните възможности на новия газов агент Novec 1230 предизвика интереса на присъстващите. Бяха представени също автоматизирани софтуерни продукти на Сименс за проектиране и специфициране на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, които са изключително полезни при избор на техническо решение за конкретен тип обект.

Семинарите преминаха при изключителен интерес от страна на присъстващите проектанти, които взеха активно участие с въпроси и коментари както по време на лекциите, така и по време на коктейлите в края на семинарната програма. 

Автор: Синхрон-С

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори