Търси

Становище на КПЖУ в България „Достоен дом“

Становище на Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“ относно принудително събаряне на незаконни постройки

Становище на КПЖУ в България „Достоен дом“

Становище на КПЖУ в България „Достоен дом“ Автор / Източник: Хабитат България

Становище на Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“ относно принудително събаряне на незаконни постройки

Становище на Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“  относно принудително събаряне на незаконни постройки

Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“ е обединение на  21 организации от цялата страна. Нейната мисия е да подпомогне провеждането на ефективна жилищна политика в България, чрез осигуряване на експертна подкрепа и мобилизиране и обединяване на ресурсите на организациите от гражданското общество, държавните и местни власти, бизнеса, академичните структури и други заинтересовани страни. 

Провокирани от събарянето на незконнопостроени жилищни сгради на 21 юли 2014 г. в гр. Ст. Загора, квартал Лозенец, изразяваме общото мнение на нашите членове:

Членовете на Коалиция „Достоен дом“ не са в позицията да дадат оценка или да вземат страна в този казус, но въз основа на опита и експертизата си като организации, работещи в сферата на жилищната проблематика, бихме искали да поставим на дневен ред въпроса как да бъдат предотвратени подобни крайни решения?

Ние предлагаме:

 • 1.  Да бъдат извършени промени в подхода за осъществяване на превантивен контрол за недопускане на незаконни строежи.  Съгласно Чл. 223 от  Закона за устройство на територията, компетентният орган за упражняване на административен контрол в строителството за обекти 4-та,  5-та и 6-та категория е кмета на Общината или упълномощено от него длъжностно лице, а за обекти от 1-ва, 2-ра или 3-та категория е ДНСК. Апелираме тези институции да изпълняват своевременно задълженията си и да констатират и спират незаконни строежи в най-ранна фаза. Само по този начин ще бъде прекратено ново незаконно строителство и ще се избягват подобни болезнени за всички страни ситуации. 
 • 2.  Да се предприемат дейности за улесняване и подпомагане на законното строителство за хора от уязвими групи от населението на всички фази – от проектиране до въвеждане в експлоатация като напр. изготвяне на типови проекти за жилищни сгради, предоставяне на урегулирани парцели с достъп до електричество и вода, осигуряване на механизми за финансиране на изграждане и закупуване на жилища при облекчени условия, ефективно използване на наличния необитаван жилищен фонд (частна и общинска собственост). 
 • 3.   Да се разработи и приведе в действие социална жилищна политика на национално ниво, със съответните нормативни документи и финансови ресурси. 
 • 4.   Да се  актуализират механизмите, чрез  които незаконно жилище би могло да се узакони, в случаите, в които то отговаря на съответните критерии. 

Предлагаме да се организира среща на национално ниво за широка дискусия по поставените въпроси като заявяваме готовност и предлагаме своята експертиза за обсъждане  с отговорните институции и заинтересованите страни. 

С уважение:
Минчо Бенов
Директор на Хабитат България и Координатор на Коалиция „Достоен дом“

ЧЛЕНОВЕ НА КОАЛИЦИЯТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ В БЪЛГАРИЯ „ДОСТОЕН ДОМ"

 • Сдружение „Клуб на нестопанските организации” Търговище 
 • Сдружение „Амала–Приятели”-Дупница 
 • Сдружение „Плевенски Обществен фонд – ЧИТАЛИЩА“ 
 • Фондация „Подслон за човечеството”/Хабитат България 
 • Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, Направление Вебер
 • Винербергер ЕООД
 • Фондация „Здраве и социално развитие“ 
 • НЧ “Васил Левски 1965“ 
 • Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) 
 • Сдружение за идеи и дейности за устойчиво развитие(СИДУРО) – Опака 
 • Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската активност “Болкан Асист“
 • Сдружение „Търговищко дружество за психично здраве“ 
 • СНЦ „Здравни медиатори – Дупница“ 
 • Сдружение „Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи“ 
 • Сдружение на селската младеж „Заедно“ 
 • Фондация „Граждански институт“ 
 • Сдружение на кметовете на кметства и кметските наместници (СКККН) „Мизия-2006“ 
 • Камара на архитектите в България (КАБ) 
 • Пайплайф България ЕООД 
 • Община Дупница 
 • Община Антоново 

Автор: Хабитат България

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори