Търси

14-ти конкурс за курсов проект по топлоизолиране на сгради

Проведе се Четиринайсети конкурс за курсов проект с Баумит Топлоизолационна система.

Даниел Нинчев получи Грамота и награда

Даниел Нинчев получи Грамота и награда Автор / Източник: www.baumit.bg

Ивайло Миланов получи Грамота и награда

Ивайло Миланов получи Грамота и награда Автор / Източник: www.baumit.bg

Иван Цонев получи Грамота и награда

Иван Цонев получи Грамота и награда Автор / Източник: www.baumit.bg

Николай Караиванов получи Грамота и награда

Николай Караиванов получи Грамота и награда Автор / Източник: www.baumit.bg

д-р инж. Красимир Делов презентира Баумит топлоизолационна система

д-р инж. Красимир Делов презентира Баумит топлоизолационна система Автор / Източник: www.baumit.bg

PREV NEXT

На 17.05.2018 г. в УАСГ за четиринадесети път Баумит България, съвместно с катедра  “Строителни материали и изолации”, проведе конкурс за изготвяне на курсов проект по топлоизолиране на сгради за студентите от трети курс по специалността “Строителство на сгради и съоръжения”.

С приветствие към присъстващите студенти, преподавателите от катедрата и представителите на фирма Баумит се обърна проф. д-р инж. Богомил Петров. Той подчерта значението на такива конкурси, които целят да съчетаят теорията и практиката и да повишат нивото на образование на студентите.

Комисията за оценка на курсовите проекти и тази година бе съставена от преподаватели от катедрата и главния технолог на Баумит България д-р инж. Красимир Делов.

Награди получиха 6 студентски работи. Три от тях -  на Светлозар Лазаров, Синан Салиев, и Николай Караиванов получиха грамоти и парична награда от 100 лв. за добре овладени и приложени системни решения в областта на топлоизолирането. Даниел Нинчев, Ивайло Миланов и Иван Цонев получиха грамоти и награда от 150 лв. за професионално усвоени и приложени решения с материали Баумит.

Носителите на награди получават възможност да кандидатстват в началото на следващата учебна година 2018/2019  за стипендианти на Баумит България. По традиция, след провеждане на интервюта Баумит България и през 2018/2019 г. ще отпусне  6 нови стипендии – 3 за студенти по специалност „Строителство на сгради и съоражения“ и  3 за студенти по специалност „Архитектура“. Спечелилите стипендия студенти ще я получават в четвърти и пети курс при условие, че успехът им е много добър.

След награждаването д-р инж. Красимир Делов презентира на студентите технологията на полагане на топлоизолационната система и до какво може да доведат грешките при полагането й.

Автор: Баумит България

Изпрати на E-mail
 

За да оцените и/или коментирате е необходимо да сте регистриран потребите!

Влез в Профила си Регистрация


На сайта на ka6tata.com

затвори